مشاهده تعداد ای پی های متصل به سرور

مشاهده تعداد ای پی های متصل به سرور

مرتضی حبیبی

شاید فکر می کنید که سرور شما مورد حمله Ddos قرار گرفته است و شما می خواهید بدانید که چه کسی سرور شما مورد حمله Ddos قرار داده. شما با پیدا کردن IP شخص حمله کننده می توانید که IP آن را مسدود کنید. با مسدود کردن IP حمله کننده می توانید جلوی حملات Ddos را بگیرید. ما به شما همراهان عزیز شتابان هاست نحوه مشاهده IP های متصل به سرور را آموزش می دهیم. ما را همراهی کنید.

برای مشاهده IP های متصل به سرور مراحل زیر را طی کنید:

مرحله ۱: وارد سرور لینوکس خود شوید. ( از طریق نرم افزار Putty)

مرحله ۲: با استفاده از دستور زیر می توانید تعداد IP ها را مشاهده کنید:

netstat -an | wc -l

مرحله ۳: با استفاده از دستور زیر می توانید تعداد IP های مخصوص یک پورت را مشاهده کنید:

netstat -an | grep 80 | wc -l

مرحله ۴: برای مشاهده تعداد تلاش برای اتصال به سرور از دستور زیر استفاده کنید:

netstat -ntu | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n

مرحله ۵: برای مشاهده تعداد کانکشن از هر IP به همراه نمایش پورتی که به سرور متصل شده است:

netstat -na |awk '{print $5}' |cut -d "." -f1,2,3,4 |sort |uniq -c |sort -nr

مرحله ۶: با استفاده از دستور زیر تعدادکانکشن روی هر پورت را مشاهده کنید:

netstat -tuna | awk -F':+| +' 'NR>2{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n

مرحله ۷: با استفاده از دستور زیر لیستی از آی پی های متصل به سرور همراه با تعداد کانکشن را مشاهده می کنید:

netstat -anp |grep 'tcp\|udp' | awk '{print $5}' | cut  -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n

با وارد دستورات بالا می توانید که IP حمله کننده را بیابید و آن را مسدود کنید و جلوی حملات Ddos را بگیرید. امیدواریم از این مقاله بهره لازم را برده باشید.

ما را در شتابان هاست دنبال کنید.

برچسب ها: ip SSh

ارسال دیدگاه جدید