اگر لازم باشد آن آدرس‌های IP را رفع بلاک کنید دوباره می‌توانید به همان صفحه برگردید و عمل خود را انجام دهید.