نصب وكانفيگ Redis در اوبونتو ۲۰٫۰۴

نصب وكانفيگ Redis در اوبونتو ۲۰٫۰۴

زهرا عزتی

با نصب Redis می توانيد به عنوان بانک اطلاعاتی ، حافظه نهان و پیام و.. را مورد استفاده قرار دهيد و از ساختارهای مختلف داده مانند Strings ، لیست ،سایر موارد پشتیبانی کنيد. در این آموزش نحوه نصب و كانفيگ Redis در اوبونتو ۲۰٫۰۴ توضیح داده شده است. با ما در شتابان هاست همراه باشيد.

نصب Redis در اوبونتو ۲۰٫۰۴ 

نسخه Redis 5.0.x در مخازن پیش فرض اوبونتو ۲۰٫۰۴ گنجانده شده است. برای نصب آن ، دستورات زیر را به عنوان root یا کاربر دارای امتیازات sudo اجرا کنید:

sudo apt update
sudo apt install redis-server

 

پس از اتمام نصب ، سرویس Redis بطور خودکار شروع می شود. برای بررسی وضعیت سرویس ، دستور زیر را وارد کنید:
sudo systemctl status redis-server

شما باید چیزی شبیه به این را ببینید:

 redis-server.service - Advanced key-value store
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
 Active: active (running) since Sat 2020-06-06 20:03:08 UTC; 10s ago

اگر IPv6 در سرور شما غیرفعال باشد ، سرویس Redis شروع نمی شود. شما Redis روی سرور Ubuntu 20.04 خود نصب و راه اندازی کرده اید.

Redis را كانفيگ کنید

به طور پیش فرض ، سرور Redis اتصالات از راه دور را نمی پذیرد. شما می توانید فقط از ۱۲۷٫۰٫۰٫۱ (localhost) به دستگاه Redis متصل شوید – دستگاهی که Redis در آن کار می کند.
اگر از یک راه اندازی سرور منفرد استفاده می کنید ، در قسمتي که مشتری متصل به ديتابيس در همان میزبان در حال اجرا است ، نباید دسترسی از راه دور را فعال کنید.
برای كانفيگ Redis برای پذیرش اتصالات از راه دور ، فايل كانفيگ Redis را با ویرایشگر متن خود باز کنید:

sudo nano /etc/redis/redis.conf

 

خطی را که با اتصال ۱۲۷٫۰٫۰٫۱ :۱ شروع می شود پیدا کنید و آن را اظهار كنيد.

# bind 0.0.0.0 ::1

اگر سرور شما یک IP خصوصی دارد و می خواهید به جای اظهار نظر در مورد خط ، Redis فقط از شبکه خصوصی قابل دسترسی باشد ، آدرس IP خصوصی پس از ۱۲۷٫۰٫۰٫۱ را اجرا كنيد.

فايل را ذخیره کنید و سرویس Redis را مجدداً تغییر دهید:

sudo systemctl restart redis-server

برای تأیید اینکه redis در تمام رابط های درگاه ۶۳۷۹ عمل مي كند از دستور زیر استفاده کنید:

ss -an | grep 6379

شما باید چیزی مانند زیر را ببینید. ۰٫۰٫۰٫۰ به معنی تمام آدرس های IPv4 موجود در دستگاه است.

 

tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:6379 0.0.0.0:*
 tcp LISTEN 0 511 [::]:6379 [::]:*

 

در مرحله بعد ، برای فعال کردن ترافیک از درگاه TCP 6379 ، باید redisخود را كانفيگ کنید.
به طور معمول می خواهید فقط از یک آدرس خاص IP یا دامنه IP به سرور Redis دسترسی داشته باشید. به عنوان مثال ، برای اجازه اتصال فقط از شبکه ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۲۱٫۰/۲۴ ، دستور زیر را اجرا کنید:
sudo ufw allow proto tcp from 192.168.121.0/24 to any port 6379
اطمینان حاصل کنید که فایروال شما كانفيگ شده است تا اتصالات را فقط از محدوده های IP معتبر قبول کند.
در این مرحله ، شما باید از مکان های راه دور به Redis درگاه TCP 6379 وصل شوید. برای تأیید صحت تنظیم همه چیز ، می توانید با استفاده از ابزار redis-cli ، سرور را از راه دور كانفيگ كنيد:
redis-cli -h <REDIS_IP_ADDRESS> ping

این دستور باید پاسخ PONG را برگرداند:

PONG

 

ما به شما نشان داده ایم که چگونه Redis را در Ubuntu 20.04 نصب کنید. ما را در شتابان هاست دنبال كنيد.

برچسب ها: دستورات لينوكس

ارسال دیدگاه جدید