نحوه افزودن عناصر به لیست با استفاده از روش های append , extend و insert در Python

نحوه افزودن عناصر به لیست با استفاده از روش های append , extend و insert در Python

سعیده مهاجری

هنگام کار با لیست ها در Python ، اغلب می خواهید عناصر جدیدی را به لیست اضافه کنید. نوع داده لیست پایتون سه روش برای افزودن عناصر دارد:

  • ()append – یک عنصر را به لیست اضافه می کند.
  • ()extend – عناصر قابل تکرار را به لیست اضافه می کند.
  • ()insert – یک آیتم را در یک موقعیت معین از لیست درج می کند.

هر سه روش لیست را در جای خود تغییر داده و None را برمی گرداند.

در این آموزش با ما همراه باشید تا شما عزیزان را با نحوه افزودن عناصر به لیست با استفاده از روش های extend ، insert و append در Python آشنا کنیم.

()Python List append :

متد ()append ، یک عنصر را به انتهای لیست اضافه می کند. نحو متد ()append به صورت دستور زیر است:

list.append(element)

element عنصری است که باید به لیست اضافه شود. به عنوان مثال:

characters = ['Tokyo', 'Lisbon', 'Moscow', 'Berlin'] 

characters.append('Nairobi')

print('Updated list:', characters)
Updated list: ['Tokyo', 'Lisbon', 'Moscow', 'Berlin', 'Nairobi']

پارامتر element می تواند یک شی از هر نوع داده ای باشد:

odd_numbers = [1, 3, 5, 7] 

even_numbers = [2, 4, 6]

odd_numbers.append(even_numbers)

print('Updated list:', odd_numbers)

لیست even_numbers به عنوان یک عنصر واحد به لیست odd_numbers اضافه می شود:

Updated list: [1, 3, 5, 7, [2, 4, 6]]

()Python List extend :

متد ()extend ، تمام عناصر قابل تکرار را به لیست اضافه می کند. نحو متد ()extension به صورت دستور زیر است:

list.extend(iterable)

iterable ، تکرارپذیری است که باید به لیست اضافه شود.

characters = ['Tokyo', 'Lisbon', 'Moscow', 'Berlin'] 

new_characters = ['Nairobi', 'Denver', 'Rio']

characters.extend(new_characters)

print('Updated list:', characters)
Updated list: ['Tokyo', 'Lisbon', 'Moscow', 'Berlin', 'Nairobi', 'Denver', 'Rio']

آرگومان می تواند هر نوع تکرارپذیری باشد:

animals = ['dog', 'cat']

# tuple
mammals = ('tiger', 'elephant')

animals.extend(mammals)

print('Updated list:', animals)

# dictionary
birds = {'owl': 1, 'parrot': 2}

animals.extend(birds)

print('Updated list:', animals)
Updated list: ['dog', 'cat', 'tiger', 'elephant']
Updated list: ['dog', 'cat', 'tiger', 'elephant', 'owl', 'parrot']

()Python List insert :

متد ()insert ، یک عنصر را در دایرکتوری مشخص شده به لیست اضافه می کند. نحو متد ()insert به صورت دستور زیر است:

list.insert(index, element)

index عنصری است که باید قبل از element درج شود و عنصری است که باید در لیست وارد شود. در Python لیست index با ۰ شروع می شود. به عنوان مثال:

fruits = ['raspberry', 'strawberry', 'blueberry'] 

fruits.insert(1, 'cranberry')

print('Updated list:', fruits)
Updated list: ['raspberry', 'cranberry', 'strawberry', 'blueberry']

پارامتر element می تواند یک شی از هر نوع داده ای باشد:

numbers = [10, 15, 20, 25] 

squares = [1, 4, 9]

numbers.insert(2, squares)

print('Updated list:', numbers)

squares به عنوان یک عنصر واحد در لیست اعداد درج می شوند.

Updated list: [10, 15, [1, 4, 9], 20, 25]

جمع بندی :

ما به شما نشان دادیم که چگونه با استفاده از متدهای ()append() ، extend و ()insert عناصر را به یک لیست در پایتون اضافه کنید. راه دیگر برای افزودن عناصر به لیست ، استفاده از عملگر + برای به هم پیوستن چندین لیست است.

امیدواریم مطالب مورد پسند بوده و از آن بهره لازم را برده باشید. خوشحال میشویم نظرات و سوالات خود را در قسمت دیدگاه به اشتراک بگذارید و ما را در شتابان هاست همراهی کنید.😊

برچسب ها: دستورات لینوکس

ارسال دیدگاه جدید