نصب ماژول های پرل در cPanel

نصب ماژول های پرل در cPanel

علی مرادی

ماژول های پرل در واقع کتابخانه توابع هستند که به شما در کد منبع کمک می کنند.

به طور پیش فرض ، ماژول شامل مسیر است:

/home/username/perl

برای اطلاع دادن به پرل ، نحوه یافتن ماژول ها ، از ابتدای اسکریپت استفاده کنید:

/usr/bin/perl
use cPanelUserConfig;
or
/usr/bin/perlml

ماژول های سیستم پرل نصب شده توسط cPanel در زیر ذکر شده است. می توانید ماژول های Perl را که می خواهید بصورت دستی نصب کنید.

 

CPAN
CPAN::Meta::Requirements
CPAN::Meta::YAML
Crypt::PasswdMD5
DBD::mysql
DBI
Digest::MD5
Digest::SHA1
Expect
ExtUtils::MakeMaker
GnuPG
IO::Tty
LWP
LWP::Protocol::https
Mozilla::CA
Net::HTTP
Regexp::Assemble
Test::Pod
Test::Simple
Try::Tiny
URI
local::lib
version

نصب ماژول پرل در cPanel:

 1. وارد حساب cPanel شوید
 2. ماژول پرل را در بخش SOFTWARE پیدا کنید
 3. اگر نام ماژول دقیقی را که می خواهید نصب کنید بدانید ، کافیست نام آن را در کادر نصب یک Perl Module ویرایش کنید و بر روی دکمه Install Now کلیک کنید.
 4. گر نام دقیق ماژول را نمی دانید بر روی Show Show Modules کلیک کنید ، به دنبال ماژول مورد نظر بروید و روی پیوند نصب کلیک کنید.
 5. روی دکمه Go Back کلیک کنید
 6. ماژول های نصب شده را در بخش (های) نصب شده پرل (ها) مشاهده خواهید کرد.

از قسمت (های) ماژول نصب شده پرل ، می توانید به روزرسانی ، نصب مجدد ، حذف نصب و مشاهده اسناد برای هر ماژول انجام دهید.

در هنگام دریافت پیام های خطا هنگام نصب ماژول های پرل ، با میزبان خود تماس بگیرید.

بعضی از ماژول ها دارای وابستگی هستند ، بنابراین ممکن است سایر ماژول ها با ماژول مورد نظر شما نصب شوند.

اگر به SSH دسترسی دارید می توانید برای اطلاعات بیشتر از دستورات perl-v و instmodsh استفاده کنید.

به عنوان مثال:

root@web [~]# perl -v

This is perl 5, version 16, subversion 3 (v5.16.3) built for x86_64-linux-thread-multi
(with 34 registered patches, see perl -V for more detail)

Copyright 1987-2012, Larry Wall

Perl may be copied only under the terms of either the Artistic License or the
GNU General Public License, which may be found in the Perl 5 source kit.

Complete documentation for Perl, including FAQ lists, should be found on
this system using "man perl" or "perldoc perl". If you have access to the
Internet, point your browser at http://www.perl.org/, the Perl Home Page.

root@web [~]# instmodsh
Available commands are:
  l      - List all installed modules
  m  - Select a module
  q      - Quit the program
cmd? l
Installed modules are:
  CPAN
  CPAN::Meta::Requirements
  CPAN::Meta::YAML
  Crypt::PasswdMD5
  DBD::mysql
  DBI
  Digest::MD5
  Digest::SHA1
  Expect
  ExtUtils::MakeMaker
  GnuPG
  IO::Tty
  LWP
  LWP::Protocol::https
  Mozilla::CA
  Net::HTTP
  Perl
  Regexp::Assemble
  Test::Pod
  Test::Simple
  Try::Tiny
  URI
  local::lib
  version
cmd? q
root@web [~]#

امیدواریم از این مقاله بهره لازم را برده و برای شما مفید بوده باشد. نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

ما را در شتابان هاست دنبال کنید.

برچسب ها: آموزش سی پنل ماژول