نحوه تنظیم یا تغییر منطقه زمانی در CentOS 8

نحوه تنظیم یا تغییر منطقه زمانی در CentOS 8

نیلوفر موسوی

استفاده از منطقه زمانی صحیح برای بسیاری از کارها و فرآیندهای مرتبط با سیستم ضروری است. به عنوان مثال ، cron daemon از منطقه زمانی سیستم برای انجام کارهای cron استفاده می کند و زمان سنجی در فایل های log بر اساس منطقه زمانی همان سیستم است. در CentOS ، منطقه زمانی در حین نصب تنظیم شده است ، اما در زمانی دیگر به راحتی قابل تغییر است. در این مقاله نحوه تنظیم یا تغییر منطقه زمانی در سیستم های CentOS 8 توضیح داده شده است.

در ادامه با ما در شتابان هاست همراه باشید.

بررسی منطقه زمانی فعلی:

timedatectl یک ابزار خط فرمان است که به شما امکان می دهد زمان و تاریخ سیستم را مشاهده و تغییر دهید. این سیستم در تمام سیستم های مدرن مبتنی بر سیستم عامل لینوکس موجود است:

$ timedatectl

خروجی ، منطقه زمانی سیستم را نشان می دهد. در این مثال منطقه زمانی بر روی UTC تنظیم می شود:

Local time: Sat 2020-03-21 21:30:22 UTC
Universal time: Sat 2020-03-21 21:30:22 UTC
RTC time: Sat 2020-03-21 21:30:22
(Time zone: UTC (UTC, +0000
System clock synchronized: yes
NTP service: active
RTC in local TZ: no

اگر یک اخطار دریافت کردید ، “سیستم پیکربندی شده است که زمان RTC را در منطقه زمانی لوکال بخواند.” ، دستور زیر را برای استفاده از RTC در UTC اجرا کنید:

$ timedatectl

منطقه زمانی سیستم با همگام سازی ect/ localtime symlinking به یک شناسه منطقه زمانی دوتایی در فهرست usr / share / zoneinfo پیکربندی شده است. گزینه دیگر برای بررسی منطقه زمانی نشان دادن مسیری است که Symlink با استفاده از دستور ls به صورت زیر نشان می دهد:

$ ls -l /etc/localtime

و خروجی آن به این صورت است:

lrwxrwxrwx. 1 root root 23 Nov 21 23:30 /etc/localtime -> /usr/share/zoneinfo/UTC

تغییر منطقه زمانی در CentOS:

قبل از تغییر منطقه زمانی ، شما باید نامی طولانی برای منطقه زمانی که می خواهید از آن استفاده کنید ، بیابید. مناطق زمانی از فرمت “منطقه / شهر” استفاده می کنند.

برای لیست تمام مناطق زمانی موجود ، دستور timedatectl را با گزینه لیست منطقه زمانی انتخاب کنید:

$ timedatectl list-timezones

خروجی:

America/Tijuana
America/Toronto
America/Tortola
America/Vancouver
America/Whitehorse
America/Winnipeg

بعد از اینکه منطقه زمانی با با مکانی که شما در آن هستید مطابقت یافت و درست شناسایی شد ، دستور زیر را به عنوان root یا کاربر دارای امتیازات sudo اجرا کنید:

$ sudo timedatectl set-timezone your_time_zone

به عنوان مثال ، برای تغییر منطقه زمانی به منطقه America/Toronto:

$ sudo timedatectl set-timezone America/Toronto

برای تأیید تغییرات ، دستور timedatectl را اجرا کنید:

$ timedatectl

خروجی:

Local time: Sat 2020-03-21 17:43:39 EDT
Universal time: Sat 2020-03-21 21:43:39 UTC
RTC time: Sat 2020-03-21 21:43:40
Time zone: America/Toronto (EDT, -0400)
System clock synchronized: yes

تغییر منطقه زمانی با ایجاد یک Symlink:

اگر نسخه قدیمی CentOS را اجرا می کنید و دستور timedatectl در سیستم شما موجود نیست ، می توانید منطقه زمانی را با  symlinking/ etc / localtime به فایل منطقه زمانی در فهرست / usr / share / zoneinfo تغییر دهید.

منطقه زمانی مورد نظر خود را تنظیم کنید و یک symlink ایجاد کنید:

$ sudo ln -sf /usr/share/zoneinfo/America/Toronto /etc/localtime

این تغییرات را با لیست کردن فایل / etc / localtime یا صدور دستورات و یا با تاریخ مشخص کنید:

$ date

خروجی:

Sat Mar 21 17:46:10 EDT 2020

امیدواریم که این مقاله برایتان کاربردی و مفید بوده باشد.

برچسب ها: CentOS 8 آموزش لینوکس

ارسال دیدگاه جدید