نحوه نصب وردپرس در اوبونتو سرور ۱۸٫۰۴

نحوه نصب وردپرس در اوبونتو سرور ۱۸٫۰۴

زهرا عزتی

وردپرس ، پرکاربردترین platform وبلاگ نویسی است. اما از این ابزار می توان مواردی فراتر از وبلاگ نویسی را نیز استفاده کرد. با افزودن درست افزونه ها ، می توانید وردپرس را به یک سایت تجارت الکترونیکی ، یک سایت چندرسانه ای و موارد دیگر تبدیل کنید. اگر یک سرور مخصوص به خود دارید ، می توانید بدون نیاز به مراجعه به شخص ثالث ، یک نصب وردپرس را میزبانی کنید. و این دقیقاً همان کاری است که ما در اینجا می خواهیم انجام دهیم. در این آموزش ، شما می آموزید که چگونه اجزای لازم و همچنین بستر وردپرس را روی اوبونتو سرور ۱۸٫۰۴ نصب کنید. با ما در شتابان هاست همراه باشید.

 نصب وردپرس در اوبونتو سرور ۱۸٫۰۴

اولین کاری که باید انجام شود این است که سرور LAMP (Linux Apache MySQL PHP) خود را فعال کنید. از آنجا که اوبونتو از قبل وجود دارد ، تنها کاری که باید انجام شود نصب قطعات ثانویه است؛ ما از اوبونتو استفاده می کنیم ، این کار با یک دستور انجام می شود. با این حال ، قبل از انجام این کار ، می خواهیم مطمئن شویم که سرور ما به روز است. یک پنجره ترمینال باز کنید و دستورات زیر را وارد کنید:

sudo apt-get update
sud

در صورت بروزرسانی هسته ، راه اندازی مجدد آن ضروری است. در این صورت ، سرور باید دوباره راه اندازی شود. این بدان معناست که شما باید در زمانی که راه اندازی مجدد امکان پذیر است ، به روزرسانی / ارتقا را اجرا کنید. با به روزرسانی ، زمان نصب سرورهای وب / دیتابیس و PHP را آپدیخت خواهید کرد. این کار را می توان با یک دستور انجام داد:

sudo apt install apache2 p

در هنگام نصب ، از شما خواسته می شود برای کاربر مدیر MySQL رمز عبور ایجاد کنید؛ پس از اتمام مراحل ، می توانید یک مرورگر را به http: // SERVER_IP (جایی که SERVER_IP آدرس IP سرور اوبونتو شماست) هدایت کنید؛ صفحه خوش آمدید Apache را مشاهده خواهید کرد. سپس ، چند پسوند PHP لازم را با دستور زیر نصب کنیم.

sudo apt install php-curl php-gd php-mbstring php-xml php-xmlrpc php-soap

فعال کردن SSL

قبل از ورود به پیکربندی Apache و نصب وردپرس ، قصد داریم سرور خود را برای استفاده از SSL که مخفف (Secure Sockets Layer) است؛ بنابراین HTTP به HTTPS تبدیل می شود. همانطور که فقط در حال راه اندازی یک سرور تست هستیم ، برای یک آدرس IP یک گواهینامه SSL امضا شده ایجاد می کنیم. برای انجام این کار ، موارد زیر را دنبال کنید.

گواهی SSL را با دستور زیر ایجاد کنید:

sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key -out /etc/ssl/certs/apac

وقتی این دستور را اجرا می کنید ، باید به سوالات زیر پاسخ دهید:

نام کشور (کد ۲ حرف) [AU]:
نام ایالت یا استان (نام کامل)
نام محل (به عنوان مثال ، شهر)
نام سازمان (به عنوان مثال ، شرکت)
نام واحد سازمانی (به عنوان مثال ، بخش)
نام مشترک (به عنوان مثال FQDN سرور یا نام شما)
آدرس ایمیل .

برای گواهی آدرس IP سرور خود را برای ورود نام مشترک وارد کنید.

بعد Apache را برای استفاده از SSL پیکربندی می کنیم. با دستور زیر یک فایل جدید ایجاد کنید:

sudo nano /etc/apache2/conf-availabl

در آن فایل جدید ، موارد زیر را جایگذاری کنید:

SSLCipherSuite EECDH+AESGCM:EDH+AESGCM:AES256+EECDH:AES256+EDH
SSLProtocol All -SSLv2 -SSLv3 -TLSv1 -TLSv1.1
SSLHonorCipherOrder On
# Disable preloading HSTS for now. You can use the commented out header line that includes
# the "preload" directive if you understand the implications.
# Header always set Strict-Transport-Security "max-age=63072000; includeSubDomains; preload"
Header always set X-Frame-Options DENY
Header always set X-Content-Type-Options nosniff
# Requires Apache >= 2.4
SSLCompression off
SSLUseStapling on
SSLStaplingCache "shmcb:logs/stapling-cache(150000)"
# Requires Apache >= 2.4.11
SSLSessionTickets Off

اکنون می خواهیم یک فایل پیش فرض ssl.conf ایجاد کنیم. قبل از انجام این کار ، از نسخه اصلی با دستور بکاپ تهیه کنید:

sudo cp /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf /etc/apache2/sites-available/def

فایل جدید را با دستور ایجاد کنید:

sudo nano /etc/apache2/sites-available

در آن فایل جدید ، موارد زیر را جایگذاری کنید:

<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost _default_:443>
ServerAdmin YOUR_EMAIL
ServerName SERVER_IP
DocumentRoot /var/www/html
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key
<FilesMatch "\.(cgi|shtml|phtml|php)$">
SSLOptions +StdEnvVars
</FilesMatch>
<Directory /usr/lib/cgi-bin>
SSLOptions +StdEnvVars
</Directory>
</VirtualHost>
</IfModule>

جایی که  آدرس IP سرور شما و YOUR_EMAIL شماست
آن فایل را ذخیره کرده و ببندید.

اکنون ما قصد داریم یک تغییر مسیر را تنظیم کنیم تا تمام ترافیک HTTP به طور خودکار به HTTPS هدایت شود. برای انجام این کار ، یک فایل جدید با دستور زیر ایجاد کنید:

 

sudo nano /etc/apache2/sites-available

در آن فایل ، زیر خط زیر را وارد کنید DocumentRoot:

Redirect “/” “ht

 

جایی که SERVER_IP آدرس IP سرور شماست.

آن فایل را ذخیره کرده و ببندید.

بعد باید چند ماژول و هاست را با دستورات فعال کنیم:

sudo a2enmod ssl
sudo a2enmod headers
sudo a2ensite default-ssl
sudo a2

در آخر ، Apache را با دستور زیر راه اندازی مجدد کنید:

sudo systemct

اکنون باید بتوانید مرورگر خود را به https: // SERVER_IP (جایی که SERVER_IP آدرس IP سرور شماست) نشان دهید و همچنان صفحه خوش آمدید Apache را مشاهده کنید.

دیتابیس

قبل از شروع به راه اندازی دیتابیس خود ، باید از عملکرد داخلی MariaDB / MySQL برای ایمن سازی نصب جدید خود استفاده کنید. برای امنیت دیتابیس خود ، دستور را اجرا کنید؛ در صورت درخواست ، یک رمز ورود امن برای کاربر اصلی دیتابیس تنظیم کنید.

sudo mysql_secure_installation

پس از اتمام کار ، شما آماده شروع کار با MariaDB با استفاده از دستور “mysql” هستید

وردپرس به عملکرد یک دیتابیس بستگی دارد. برای ایجاد آن ، ابتدا باید با دستور زیر وارد خط MySQL شوید:

sudo

در هنگام نصب سرور LAMP از شما رمز عبور کاربر MySQL مدیر خواسته می شود. در خط MySQL ، با دستور زیر دیتابیس ایجاد کنید:

CREATE DATABASE wordpress DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE

در مرحله بعد ، یک کاربر جدید ایجاد کنید و با دستور زیر اجازه دسترسی به دیتابیس را به آن کاربر دهید:

 

GRANT ALL ON wordpress.* TO 'wordpressuser'@'localhost' IDENTIFIED BY &#

 

جایی که پسورد یک رمز عبور منحصر به فرد و قوی است.

امتیازات دیتابیس را وارد و با دستورات خارج شوید:

FLUSH PRIV

مجاز کردن .htaccess و فعالسازی ماژول بازنویسی

ما باید .htaccess را برای وردپرس فعال کنیم. برای انجام این کار ، یک فایل پیکربندی جدید Apache با دستور زیر ایجاد کنید:

sudo nano /etc/apache2/sites-availab

در آن فایل موارد زیر را وارد کنید:

 

<Directory /var/www/html/wordpress/>
AllowOverride All
&

ماژول بازنویسی را با دستور فعال کنید:

sud

Apache را با دستور مجدد راه اندازی کنید:

sudo systemct

وردپرس را دانلود ، باز کنید و آماده کنید
ما می خواهیم فایل رسمی وردپرس را با دستورات زیر دانلود کنیم:

cd /tmp
curl -O https://wordpress.

وردپرس را با دستور باز کنید:

tar x

یک فایل ساختگی .htaccess با دستور زیر ایجاد کنید:

touch /tmp/wo

با دستور زیر فایل پیکربندی نمونه را در فایل پیکربندی لازم کپی کنید:

cp /tmp/wordpress/wp-config-sample.php /tmp/wordpr

 

با دستور زیر یک دایرکتوری ارتقا دهید (برای جلوگیری از مشکلات مجوز):

mkdir /tmp/wordpress/w

با دستور زیر محتویات پوشه wordpress را در ریشه سند کپی کنید:

sudo cp -a /tmp/wordpress/. /var/w

در آخر ، مالکیت و مجوزهای فهرست وردپرس را که به تازگی منتقل شده اید ، با دستورات تنظیم کنید:

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/wordpress
sudo find /var/www/wordpress/ -type d -exec chmod 750 {} \;
sudo find /var/www/wordpress/ -type f -exe

پیکربندی وردپرس

فایل wp-config.php باید ویرایش شود ، اما قبل از انجام این کار ، باید کلیدهای مخفی منحصر به فرد را دانلود کنید تا به فایل پیکربندی اضافه شود. برای دریافت این کلیدها ، به تولید کننده آنلاین توسعه دهندگان وردپرس مراجعه کنید.

با این کار تعدادی رشته طولانی خارج می شود که هر کدام با یک گزینه پیکربندی خاص مرتبط هستند. هر رشته با مقادیر زیر در فایل پیکربندی مرتبط است:

کلید تایید
SECURE_AUTH_KEY
LOGGED_IN_KEY
NONCE_KEY
AUTH_SALT
SECURE_AUTH_SALT
LOGGED_IN_SALT
NONCE_SALT

آن مقادیر را در فایل دیگری کپی کنید. بعد با دستور فایل پیکربندی وردپرس را باز کنید:

sudo nano /var/www/wordpr

مقادیر بالا را پیدا کرده و کلید مخفی را برای هر کدام جایگذاری کنید. پس از آن ، مقادیر بالا را پیمایش کرده و ویرایش کنید:

DB_NAME
DB_USER
DB_PASSWORD

مقادیر فوق قبلاً ایجاد شده بودند (با MySQL).

آن فایل را ذخیره کرده و ببندید.

نصب را کامل کنید

نحوه نصب وردپرس در اوبونتو سرور 18.04

اکنون می توانید مرورگر خود را به https: // SERVER_IP / wordpress هدایت کرده و از طریق نصب کننده وب راه بروید تا نصب کامل شود. بعد از چند کلیک و کمی تایپ ، نمونه وردپرس شما فعال و راه اندازی می شود.

ما به شما نحوه نحوه نصب وردپرس در اوبونتو سرور ۱۸٫۰۴ را آموزش داده ایم. ما را در شتابان هاست دنبال کنید.

ارسال دیدگاه جدید