دستورات Apache كه بايد درباره آن بدانيد

دستورات Apache كه بايد درباره آن بدانيد

زهرا عزتی

براي يادگيري دستورات Apache بايد برخي روش ها را بياموزيد. Apache HTTP محبوب ترين سرور وب در جهان است. سرور HTTP  آزاد ، منبع باز و متقاطع است كه داراي ويژگي هاي قدرتمندي است كه مي تواند گسترش يابد. اگر مدير سيستم هستيد ، احتمال دارد كه مرتبا با Apache كار كنيد.

در اين مقاله مهمترين و پر استفاده ترين دستورات Apache از جمله شروع ، توقف و راه اندازي مجدد آن خواهيم پرداخت. با ما در شتابان هاست همراه باشيد.

۱) قبل از اينكه شروع كنيد :

ما فرض مي كنيم كه شما به عنوان يك كاربر با امتيازات SUDO وارد سيستم شده ايد. دستورات  Apache بايد روي هر گونه توزيع مدرن لينوكس مانند اوبونتو ۱۸٫۴ و CenTOS و Debian 9 كار كنند. در اوبونتو و ديبان ، آپاچي apache2 نامگذاري شده است. سيستم مانند CenTOS نام سرويس آپاچيhttpdاست.

اگر CenTOS را اجرا مي كنيد ، كافي است apache2 را در دستورات زير با httpd جايگزين كنيد.

۲) Apache را شروع كنيد:

شروع آپاچي بسيار ساده است. فقط بايد دستورات زير را تايپ كنيد.

sudo systemctl start apache2

اين فرمان اگر موفقيت آميز نبود و هيچ نتيجه اي نداد ؛ براي شروع آپاچي توزيع لينوكس قديمي را اجرا كنيد.

sudo service apache2 start

به جاي شروع دستي سرويس آپاچي ، ايده خوبي است كه بتوانيد آن را براي شروع سيستم بوت تنظيم كنيد.

sudo systemctl enable apache2

۳) توقف آپاچي

متوقف كردن آپاچي فرايندي سريع و اصلي است تمام مراحل ابتدايي را حتي در صورت وجود اتصالات باز بايد خاموش كرد.

براي متوقف كردن يكي از دستورات زير را اجرا كنيد:

sudo systemctl stop apache2
sudo service apache2 stop

۴) راه اندازي مجدد آپاچي

راه اندازي مجدد يك راه سريع براي متوقف كردن و سپس راه اندازي سرور آپاچي است. براي انجام راه اندازي مجدد يكي از دستورات زير را انتخاب كنيد:

sudo systemctl restart apache2
sudo service apache2 restart

اين فرماني است كه بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد.

۵) بارگيري مجدد آپاچي

اگر تغييراتي در پيكربندي ايجاد شد ، بايد آپاچي را بارگيري يا مجدا راه اندازي كنيد. با بارگيري مجدد ، فرايند آپاچي اصلي را خاموش مي كند ، پيكربندي جديد را بارگيري كرده و مراحل جديدي را شروع مي كند. براي بارگيري مجدد آپاچي ، يكي از دستورات زير را انتخاب كنيد:

sudo systemctl reload apache2
sudo service apache2 reload

۶) پيكربندي آپاچي را تست كنيد

ايده خوبي است كه در هر زماني تغييراتي در فايل هاي پيكربندي سرور آپاچي ايجاد كنيد ،  پيكربندي را قبل از شروع يا در بارگيري مجدد سرويس تست كنيد. براي تست پيكربندي آپاچي براي هر گونه خطاي سيستم از دستور زير استفاده كنيد:

sudo apachectl -t

خروجي به شرح زير خواهد بود:

Syntax OK

در صورت بروز هر گونه خطا ، فرمان يك پيام دقيق را چاپ مي كند.

۷) مشاهده وضعيت آپاچي

براي بررسي وضعيت سرويس آپاچي از دستور زير استفاده كنيد:

sudo systemctl status apache2

خروجي چيزي شبيه به زير خواهد بود:

apache2.service - The Apache HTTP Server Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: Drop-In: /lib/systemd/system/apache2.service.d └─apache2-systemd.conf Active: active (running) since Wed 2019-05-29 21:16:55 UTC; 6s ago Process: 938 ExecStop=/usr/sbin/apachectl stop (code=exited, status=0/SUCCESS) Process: 956 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCES Main PID: 997 (apache2) Tasks: 55 (limit: 1152) CGroup: /system.slice/apache2.service ├─ ۹۹۷ /usr/sbin/apache2 -k start ├─ ۹۹۹ /usr/sbin/apache2 -k start └─۱۰۰۰ /usr/sbin/apache2 -k start

۸) نسخه آپاچي را بررسي كنيد

بعضي اوقات ممكن است لازم باشد كه نسخه آپاچي خود را بدانيد ، بنابراين مي توانيد يك شماره را مشخص كنيد كه بدانيد ويژگي هاي خاصي در دسترس است يا خير.

مي توانيد با اجراي برنامه ، نسخه آپاچي خود را بررسي كنيد:

sudo apache2 -v
Server version: Apache/2.4.29 (Ubuntu)
Server built: 2019-04-03T13:22:37

-V(به صورت حروف بزرگ) نسخه آپاچي گزينه پيكربندي را نشان مي دهد.

sudo apache2 -V

ما را در شتابان هاست دنبال كنيد.

برچسب ها: Apache

ارسال دیدگاه جدید