نحوه نصب زبان برنامه نویسی R در CentOS 8

نحوه نصب زبان برنامه نویسی R در CentOS 8

سعیده مهاجری

R یک زبان برنامه نویسی اپن سورس و رایگان است که در محاسبات آماری و بازنمایی گرافیکی تخصص دارد. این زبان توسط بنیاد R برای محاسبات آماری پشتیبانی می شود و عمدتاً توسط آماریست ها و داده پردازان برای تهیه نرم افزار آماری و انجام تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله با ما همراه باشید تا شما عزیزان را با نحوه نصب زبان برنامه نویسی R در CentOS 8 آشنا کنیم.

پیش نیازها :

قبل از ادامه این آموزش اطمینان حاصل کنید که پیش نیازهای زیر را رعایت کرده اید:

  • سیستم شما حداقل ۱G RAM دارد. در غیر این صورت، یک فایل swap ایجاد کنید.
  • شما به عنوان یک کاربر با امتیازات sudo وارد سیستم شده اید.

نصب زبان برنامه نویسی R در Centos :

بسته های R در مخازن اصلی CentOS 8 گنجانده نشده است. ما R را از مخزن EPEL نصب خواهیم کرد. برای نصب R در CentOS 8، مراحل زیر را دنبال کنید:

مرحله اول: مخازن EPEL و PowerTools را فعال کنید:

sudo dnf install epel-releasesudo dnf config-manager --set-enabled PowerTools

مرحله دوم: R را با تایپ کردن نصب کنید:

sudo yum install R

R یک بسته متا است که شامل تمام اجزای لازم R است.

مرحله سوم: نصب را با نمایش ورژن R تأیید کنید:

R --version

در زمان نگارش آخرین ورژن پایدار R، ورژن ۳٫۶٫۲ است:

R version 3.6.2 (2019-12-12) -- "Dark and Stormy Night"
Copyright (C) 2019 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-redhat-linux-gnu (64-bit)

R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You are welcome to redistribute it under the terms of the
GNU General Public License versions 2 or 3.
For more information about these matters see
https://www.gnu.org/licenses/.

مرحله چهارم: كتابخانه ها و ابزارهاي مورد استفاده در بسته هاي معمول R را نصب كنيد:

sudo yum install make gcc gcc-c++ libcurl-devel libxml2-devel openssl-devel texlive-*

شما R را در سیستم CentOS خود با موفقیت نصب کرده اید و می توانید شروع به استفاده از آن کنید.

نصب بسته های R از CRAN :

یکی از دلایل اصلی محبوبیت R، مجموعه گسترده ای از بسته ها است که از طریق شبکه جامع آرشیو R (CRAN) در دسترس است. اگر باینری R به صورت root یا sudo راه‌اندازی شود، بسته‌ها به صورت سراسری نصب می‌شوند و برای همه کاربران سیستم در دسترس هستند. برای راه اندازی یک کتابخانه شخصی برای کاربر خود، باینری را به عنوان یک کاربر معمولی فراخوانی کنید. به عنوان مثال، ما بسته‌ای به نام stringr را نصب می‌کنیم که اجرای سریع و صحیح از دستکاری‌های رشته‌ای مشترک را ارائه می‌دهد. با باز کردن کنسول R به عنوان root شروع کنید:

sudo -i R
R version 3.6.3 (2020-02-29) -- "Holding the Windsock"
Copyright (C) 2020 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-pc-linux-gnu (64-bit)

R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You are welcome to redistribute it under certain conditions.
Type 'license()' or 'licence()' for distribution details.

  Natural language support but running in an English locale

R is a collaborative project with many contributors.
Type 'contributors()' for more information and
'citation()' on how to cite R or R packages in publications.

Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or
'help.start()' for an HTML browser interface to help.
Type 'q()' to quit R.

> 

دستورات زیر در کنسول R اجرا می شوند.

بسته stringr را نصب کنید:

install.packages("stringr")

از شما خواسته می شود که یک CRAN mirror را انتخاب کنید:

Installing package into ‘/usr/lib64/R/library’
(as ‘lib’ is unspecified)
--- Please select a CRAN mirror for use in this session ---
Secure CRAN mirrors 

mirror را انتخاب کنید که به مکان شما نزدیک است. نصب مدتی طول خواهد کشید و پس از اتمام، کتابخانه را با تایپ دستور زیر دانلود کنید:

library(stringr)
در مرحله بعد، یک وکتور کاراکتر ساده به نام tutorial ایجاد کنید:
tutorial <- c("How", "to", "Install", "R", "on", "CentOS", "8")
تابع زیر را اجرا کنید که طول هر رشته را نمایش می دهد:
str_length(tutorial)
[۱] ۳ ۲ ۷ ۱ ۲ ۶ ۱
می توانید بسته های R بیشتری را در صفحه بسته های CRAN پیدا کنید و آنها را با ()install.packages نصب کنید.

جمع بندی :

ما به شما نحوه نصب R در CentOS 8 و نحوه نصب بسته های R را آموزش دادیم.

امیدواریم مطالب مورد پسند بوده و از آن بهره لازم را برده باشید. خوشحال میشویم نظرات و سوالات خود را در قسمت دیدگاه به اشتراک بگذارید و ما را در شتابان هاست همراهی کنید.😊

برچسب ها: دستورات لینوکس

ارسال دیدگاه جدید