نحوه نصب زبان برنامه نویسی R در CentOS 8

نحوه نصب زبان برنامه نویسی R در CentOS 8

سعیده مهاجری

R یک زبان برنامه نویسی اپن سورس است. این زبان توسط بنیاد R برای محاسبات آماری پشتیبانی می شود و عمدتا توسط آماریان و داده پردازان برای توسعه نرم افزار آماری و انجام تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود. با ما همراه باشید تا شما عزیزان را با نحوه نصب زبان برنامه نویسی R بر روی CentOS 8 آشنا کنیم.

پیش نیاز ها :

قبل از ادامه این آموزش مطمئن شوید که پیش نیازهای زیر را رعایت کرده اید:

  • سیستم شما حداقل ۱ گیگابایت RAM دارد. در غیر این صورت ، یک فایل swap ایجاد کنید.
  • شما به عنوان یک کاربر با امتیازات sudo وارد سیستم شده اید.

نصب R در Centos :

بسته های R در مخازن اصلی CentOS 8 موجود نیستند. R را از مخزن EPEL نصب خواهیم کرد. برای نصب R در CentOS 8 ، مراحل زیر را دنبال کنید:

۱_ مخازن EPEL و PowerTools را فعال کنید:

sudo dnf install epel-release sudo dnf config-manager --set-enabled PowerTools

۲_ R را با تایپ کردن نصب کنید:

sudo yum install R

R یک بسته متا است که شامل تمام اجزای لازم  R است.

۳_ با چاپ نسخه R نصب را تأیید کنید:

R --version

در زمان نوشتن مقاله ، آخرین نسخه پایدار R نسخه ۳٫۶٫۲ است:

R version 3.6.2 (2019-12-12) -- "Dark and Stormy Night"
Copyright (C) 2019 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-redhat-linux-gnu (64-bit)

R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You are welcome to redistribute it under the terms of the
GNU General Public License versions 2 or 3.
For more information about these matters see
https://www.gnu.org/licenses/.

۴_ کتابخانه ها و ابزارهایی را که توسط بسته های رایج R استفاده می شود را نصب کنید:

sudo yum install make gcc gcc-c++ libcurl-devel libxml2-devel openssl-devel texlive-*

شما با موفقیت زبان برنامه نویسی R را در سیستم CentOS خود نصب کرده و می توانید از آن استفاده کنید.

نصب بسته های R از CRAN :

یکی از دلایل اصلی محبوبیت زبان برنامه نویسی R ، مجموعه گسترده ای از بسته های موجود از طریق شبکه آرشیو جامع R (CRAN) است. در صورت راه اندازی باینری R به صورت root یا sudo ، بسته ها به صورت جهانی نصب شده و برای همه کاربران سیستم در دسترس هستند. برای راه اندازی کتابخانه شخصی برای کاربر خود ، باینری را به عنوان یک کاربر عادی فراخوانی کنید. به عنوان مثال ، ما بسته ای به نام stringr نصب خواهیم کرد که اجرای سریع و صحیحی از دستکاری های رشته مشترک را ارائه می دهد. با باز کردن کنسول R به عنوان root شروع کنید:

sudo -i R
R version 3.6.3 (2020-02-29) -- "Holding the Windsock"
Copyright (C) 2020 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-pc-linux-gnu (64-bit)

R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You are welcome to redistribute it under certain conditions.
Type 'license()' or 'licence()' for distribution details.

  Natural language support but running in an English locale

R is a collaborative project with many contributors.
Type 'contributors()' for more information and
'citation()' on how to cite R or R packages in publications.

Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or
'help.start()' for an HTML browser interface to help.
Type 'q()' to quit R.

> 

دستورات زیر در کنسول R اجرا می شوند. بسته stringr را نصب کنید:

install.packages("stringr")

از شما خواسته می شود یک CRAN mirror را انتخاب کنید:

Installing package into ‘/usr/lib64/R/library’
(as ‘lib’ is unspecified)
--- Please select a CRAN mirror for use in this session ---
Secure CRAN mirrors 

mirror را که به شما نزدیک است ، انتخاب کنید. نصب مدتی طول خواهد کشید و پس از اتمام ، کتابخانه را با تایپ دستور زیر دانلود کنید:

library(stringr)

سپس ، یک vector کاراکتر ساده با نام tutorial ایجاد کنید:

tutorial <- c("How", "to", "Install", "R", "on", "CentOS", "8")

عملکرد زیر را که طول هر رشته را چاپ می کند ، اجرا کنید:

str_length(tutorial)
[۱] ۳ ۲ ۷ ۱ ۲ ۶ ۱

می توانید بسته های R بیشتری را در صفحه CRAN Packages پیدا کرده و آنها را با () install.packages نصب کنید.

جمع بندی :

ما به شما نحوه نصب زبان برنامه نویسی R در CentOS 8 و نحوه نصب بسته های R را نشان دادیم.

امیدواریم مطالب مورد پسند بوده و از آن بهره لازم را برده باشید. خوشحال میشویم نظرات و سوالات خود را در قسمت دیدگاه به اشتراک بگذارید و ما را در شتابان هاست همراهی کنید.😊

برچسب ها: دستورات لینوکس