پیش نیاز های نصب دایرکت ادمین

پیش نیاز های نصب دایرکت ادمین

رضا

قبل از شروع نصب دایرکت ادمین نیاز به پیش نیاز هایی دارید، دستورات زیر را برای نصب بسته های مورد نیاز دایرکت ادمین وارد کنید. ما را در شتابان هاست دنبال کنید تا این دستورات را در اختیار شما قرار دهیم و شما بتوانید پیش نیاز های نصب دایرکت ادمین را نصب کنیم.

برای نصب پیش نیازهای دایرکت ادمین مراحل زیر را طی کنید:

ابتدا وارد سرور لینوکسی خود شوید و سپس مطابق مراحل زیر دستورات را وارد کنید. ( از طریق نرم افزار Putty وارد سرور خود شوید)

در Centos 6 از دستور زیر استفاده کنید :

yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \ libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed \ autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel db4-devel

 

و در Centos 7 از دستور زیر استفاده شود :

 

yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel yum install psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI xfsprogs rsyslog logrotate crontabs file

امیدواریم از این مقاله بهره لازم را برده و برای شما مفید بوده باشد. لطفا نظرات خود را در زیر این مقاله به ما ارسال کنید.

ما را در شتابان هاست دنبال کنید.

برچسب ها: آموزش دایرکت ادمین

ارسال دیدگاه جدید