۱۰ مثال از دستور tr در لینوکس

۱۰ مثال از دستور tr در لینوکس

علی مرادی

tr (مخفف translate) یک دستور مفید خط فرمان است که کاراکترها را از ورودی stdin ترجمه و یا حذف می کند و به stdout می نویسد. این یک برنامه مفید برای دستکاری متن در خط فرمان است. در این مقاله ، برخی از مثالهای مفید دستور tr را برای آماتور ها در لینوکس توضیح خواهیم داد.

نحو اجرای دستور tr به شرح زیر است ، جایی که نویسه ها در SET1 به نویسه های SET2 ترجمه می شوند:

tr flags [SET1] [SET2]

در ادامه با ما در شتابان هاست همراه باشید.

۱۰ مثال از دستور tr در لینوکس:

۱- یک مثال ساده برای استفاده از دستور tr این است که تمام حروف کوچک را به صورت بزرگ و بالعکس تغییر دهید ، همانطور که در زیر نشان داده شده است:

cat linux.txt

linux is my life
linux has changed my life
linux is best and everthing to me..:)
cat domains.txt | tr [:lower:] [:upper:]

LINUX IS MY LIFE
LINUX HAS CHANGED MY LIFE
LINUX IS BEST AND EVERTHING TO ME..:)

۲- متناوباً ، می توانید از دستور زیر برای تغییر همه حروف کوچک به بزرگ در یک فایل مانند تصویر استفاده کنید:

cat linux.txt | tr [a-z] [A-Z]

LINUX IS MY LIFE
LINUX HAS CHANGED MY LIFE
LINUX IS BEST AND EVERTHING TO ME..:)

۳- برای ذخیره نتایج نوشته شده در stdout در فایل برای پردازش بعدی ، از ویژگی تغییر مسیر خروجی پوسته (>) همانطور که نشان داده شده استفاده کنید:

cat linux.txt | tr [a-z] [A-Z] >output.txt
 cat output.txt

LINUX IS MY LIFE
LINUX HAS CHANGED MY LIFE
LINUX IS BEST AND EVERTHING TO ME..:)

۴- در رابطه با تغییر مسیر ، می توانید با استفاده از تغییر مسیر ورودی ، ورودی را به tr ارسال کرده و همانطور که نشان داده شده است ، با همان دستور ، خروجی را به یک فایل هدایت کنید:

tr [a-z] [A-Z] < linux.txt >output.txt

۵- ویژگی مفید دیگر این است که می توانید با استفاده از پرچم -d برای حذف کاراکترها استفاده کنید ، به عنوان مثال با اجرای دستورات زیر ، فضاهای موجود در نام دامنه را حذف کنید:

cat domains.txt

www. shetaban. com
www. shetabanhost. com
www. blog.shetabanhost. com
cat domains.txt | tr -d '' 

www.shetaban.com
www.shetabanhost.com
www.blog.shetabanhost.com

۶- اگر در متنی که در حال پردازش هستید ، یک کاراکتر مکرر در یک دنباله (به عنوان مثال فاصله های دوتایی) وجود دارد ، می توانید با استفاده از گزینه -s کاراکترها را حذف کنید و فقط یک مورد از آنها برجای بگذارد.

cat domains.txt

www.shetaban.....com
www.shetabanhost.com
www.blog.shetabanhost.com
cat domains.txt | tr -s '' 

www.shetaban.com
www.shetabanhost.com
www.blog.shetabanhost.com

۷- گزینه -c به tr می گوید که از مکمل موجود در SET استفاده کند. در این مثال ، ما می خواهیم همه حروف را حذف کنیم و فقط UID را به جا بگذاریم:

cho "My UID is $UID" | tr -cd "[:digit:]\n"
OR
echo "My UID is $UID" | tr -d "a-zA-Z"

۸- در اینجا مثالی از شکستن یک خط واژه (جمله) به چند خط وجود دارد ، جایی که هر کلمه در یک خط جداگانه ظاهر می شود:

echo "My UID is $UID"

My UID is 1000

$ echo "My UID is $UID" | tr " "  "\n"

My 
UID 
is 
۱۰۰۰

۹- مربوط به مثال قبلی ، شما همچنین می توانید چندین خط کلمه را به صورت یک جمله ترجمه کنید همانطور که نشان داده شده است:

cat uid.txt

My 
UID 
is 
۱۰۰۰

$ tr "\n" " " < uid.txt

My UID is 1000

۱۰- همچنین می توان فقط یک کاراکتر را ترجمه کرد ، به عنوان مثال یک فضا را به یک شخصیت “:” ، به شرح زیر:

echo "shetabanhost.com =>Linux-HowTos,Guides,Tutorials" | tr " " ":"

Tecmint.com:=>Linux-HowTos,Guides,Tutorials

چندین شخصیت دنباله وجود دارد که می توانید با tr از آن ها استفاده کنید ، برای اطلاعات بیشتر به صفحه tr man مراجعه کنید.

 man tr

دستور tr یک دستور مفید برای ویرایش متن در خط فرمان است. در این راهنما ، برخی از مثالهای مفید استفاده از دستور tr برای آماتور ها در Linux نشان داده شده است. می توانید نظرات خود را از طریق فرم نظرات زیر با ما در میان بگذارید.

امیدوارم این مقاله براتون مفید بوده باشه.

ما رو تو شتابان هاست دنبال کنید.

برچسب ها: دستورات لینوکس

ارسال دیدگاه جدید