پروتکل Telnet چیست

پروتکل Telnet چیست

علی مرادی
Telnet یک پروتکل کامپیوتری است که سازگاری ارتباطی تعاملی دو طرفه را برای کامپیوتر های اینترنتی و شبکه های لوکال فراهم می کند. Telnet دارای رابط خط فرمان است و به دلیل داشتن پروتکل اصلی از زمانی که اینترنت برای اولین بار در سال 1969 راه اندازی شد مشهور است.با ... / ادامه مطلب