SVG چیست و چه کاربردی دارد

SVG چیست و چه کاربردی دارد

علی مرادی
چندین فرمت وجود دارد که در آن تصاویر می تواند وجود داشته باشند که بر اساس ویژگی های تصویر متفاوت است. ممکن است تصویر یک تصویر مات ، شفاف و غیره باشد ، و تمام ویژگی های این تصاویر را می توان با فرمی که در اختیار دارد تعریف کرد. برخی از فرمت های بسیار متد... / ادامه مطلب