افزونه Akismet برای وردپرس

افزونه Akismet برای وردپرس

علی مرادی
هر پک نصبی وردپرس دارای دو افزونه از پیش نصب شده است. یکی از آنها Akismet است که قطعاً در لیست افزونه هایی که حتما باید در وردپرس نصب باشد است. حتی اگر Akismet از پیش نصب شده باشد ، به طور پیش فرض فعال نمی شود. برای فعال کردن آن باید اقدامات دیگری را انجام دهید.... / ادامه مطلب