نصب ماژول های پرل در cPanel

نصب ماژول های پرل در cPanel

علی مرادی
ماژول های پرل در واقع کتابخانه توابع هستند که به شما در کد منبع کمک می کنند. به طور پیش فرض ، ماژول شامل مسیر است: /home/username/perl برای اطلاع دادن به پرل ، نحوه یافتن ماژول ها ، از ابتدای اسکریپت استفاده کنید: /usr/bin/perl use cPanelUserConfig; or /usr/bin/perlml ماژول ه... / ادامه مطلب