دستور Traceroute چیست

دستور Traceroute چیست

علی مرادی
اگر شما در هنگام بازکردن یک سایت در اینترنت و یا در هنگام ارتباط با یک سیستم مشکل دارید، با استفاده از دستور Traceroute می توانید متوجه شوید که مشکل ارتباط شما در کدام قسمت است. همچنین این دستور می تواند نقشه مسیر ارتباطی از کامپیوتر شما تا وب سروری که وب ... / ادامه مطلب