تغییر پسورد root در vps

تغییر پسورد root در vps

علی مرادی
WHM
پسور ممکن است یک کلمه یا رشته ای از کاراکترها باشد که دسترسی به یک منبع را فراهم می کند. برای تأیید هویت کاربر برای اثبات هویت و دسترسی به یک دستگاه خاص استفاده می شود. در این مقاله به شما در تنظیم مجدد پسورد root در حساب VPS خود کمک می کنیم. برای تنظیم مجد... / ادامه مطلب