نحوه ریستارت سرویس SSH در WHM

نحوه ریستارت سرویس SSH در WHM

مرتضی حبیبی
شاید بعضی از شما همراهان عزیز می خواهید سرویس SSH خود را ریستارت کنید ولی نمی دانید این کار را چطور انجام دهید. ما را همراهی کنید تا به شما نحوه ریستارت سرویس SSH در WHM را آموزش دهیم. نحوه ریستارت سرویس SSH در WHM: اگر تغییری در پیکربندی SSH انجام می دهید، بای... / ادامه مطلب
ریستارت سرویس MySQL در WHM

ریستارت سرویس MySQL در WHM

مرتضی حبیبی
WHM
شاید بعضی از شما همراهان عزیز می خواهید سرویس MySQL خود را ریستارت کنید ولی نمی دانید این کار را چطور انجام دهید. ما را همراهی کنید تا به شما نحوه ریستارت سرویس MySQL در WHM را آموزش دهیم. نحوه ریستارت سرویس MySQL در WHM: اگر در حال به روزرسانی در نرم افزار یا را... / ادامه مطلب
ریستارت سرویس PHP-FPM آپاچی در WHM

ریستارت سرویس PHP-FPM آپاچی در WHM

مرتضی حبیبی
WHM
شاید بعضی از شما همراهان عزیز می خواهید سرویس PHP-FPM آپاچی خود را ریستارت کنید ولی نمی دانید این کار را چطور انجام دهید. ما را همراهی کنید تا به شما نحوه ریستارت سرویس PHP-FPM آپاچی در WHM را آموزش دهیم. نحوه ریستارت سرویس PHP-FPM آپاچی در WHM: اگر برای افزایش حد... / ادامه مطلب
طریقه ریستارت سرویس Mailman از طریق WHM

طریقه ریستارت سرویس Mailman از طریق WHM

مرتضی حبیبی
WHM
شاید بعضی از شما همراهان عزیز می خواهید سرویس Mailman خود را ریستارت کنید ولی نمی دانید این کار را چطور انجام دهید. ما را همراهی کنید تا به شما طریقه ریستارت سرویس Mailman از طریق WHM را آموزش دهیم. طریقه ریستارت سرویس Mailman از طریق WHM: اگر مدیر لیست پستی پاسخگ... / ادامه مطلب
ریستارت سرویس Exim Mail از طریق WHM

ریستارت سرویس Exim Mail از طریق WHM

مرتضی حبیبی
WHM
شاید بعضی از شما همراهان عزیز می خواهید سرور Exim Mail خود را ریستارت کنید ولی نمی دانید این کار را چطور انجام دهید. ما را همراهی کنید تا به شما طریقه ریستارت سرویس Exim Mail از طریق WHM را آموزش دهیم. طریقه ریستارت سرویس Exim Mail از طریق WHM: اگر هنگام ارسال تعداد ... / ادامه مطلب
طریقه ریستارت سرویس IMAP از طریق WHM

طریقه ریستارت سرویس IMAP از طریق WHM

مرتضی حبیبی
WHM
شاید بعضی از شما همراهان عزیز می خواهید سرویس IMAP خود را ریستارت کنید ولی نمی دانید این کار را جطور انجام دهید. ما را همراهی کنید تا به شما طریقه ریستارت سرویس IMAP از طریق WHM را آموزش دهیم. طریقه ریستارت سرویس IMAP از طریق WHM: اگر یک برنامه ایمیل مانند Outlook... / ادامه مطلب
ریستارت سرویس Apache از طریق WHM

ریستارت سرویس Apache از طریق WHM

مرتضی حبیبی
WHM
شاید بعضی از شما همراهان عزیز می خواهید سرویس Apache خود را ریستارت کنید ولی نمی دانید این کار را چطور انجام دهید. ما را همراهی کنید تا به شما طریقه ریستارت سرویس Apache از طریق WHM را آموزش دهیم. ریستارت سرویس Apache از طریق WHM: معمولاً وقتی تغییری در پیکربندی ... / ادامه مطلب
ریستارت سرویس FTP از طریق WHM

ریستارت سرویس FTP از طریق WHM

مرتضی حبیبی
WHM
شاید برخی از شما همراهان عزیز می خواهید سرور FTP خود را ریستارت کنید ولی نمی دانید این کار را چگونه انجام دهید. ما را همراهی کنید تا به شما طریقه ریستارت سرویس FTP از طریق WHM را آموزش دهیم. ریستارت سرویس FTP از طریق WHM: معمولاً وقتی تغییری در تنظیمات FTP ایج... / ادامه مطلب
راه اندازی مجدد سرویس DNS از طریق WHM

راه اندازی مجدد سرویس DNS از طریق WHM

مرتضی حبیبی
WHM
شاید برای DNS Server بعضی از شما مشکلی پیش آمده باشد و نیاز به ریستارت سرویس DNS خود دارید ولی نمی دانید این کار را چطور انجام دهید. ما را همراهی کنید تا به شما راه اندازی مجدد سرویس DNS از طریق WHM را آموزش دهیم. راه اندازی مجدد سرویس DNS از طریق WHM: در بعضی مواق... / ادامه مطلب
مشاهده اطلاعات منابع SSL در WHM

مشاهده اطلاعات منابع SSL در WHM

مرتضی حبیبی
WHM
شاید بعضی از شما همراهان عزیز می خواهید اطلاعات منابع SSL را مشاهده کنید ولی نمی دانید این کار را چطور انجام دهید. ما را همراهی کنید تا به شما مشاهده اطلاعات منابع SSL در WHM را آموزش دهیم. مشاهده اطلاعات منابع SSL در WHM: رابط SSL Storage Manager به مدیران سیستم اجا... / ادامه مطلب