جستجو فایل و پوشه در لینوکس از طریق SSH

جستجو فایل و پوشه در لینوکس از طریق SSH

مرتضی حبیبی

بیشتر شما می خواهید در سرور لینوکس خود فایل یا پوشه ای را بیابید ولی مراحل پیدا کردن آن ها را نمی دانید. سرور لینوکس با دو دستور Find و Grep دسترسی به فایل و پوشه ها را می دهد. ما به شما همراهان عزیز شتابان هاست نحوه استفاده از این دستورات را آموزش می دهیم. ما را همراهی کنید.

برای جستجو فایل و پوشه در لینوکس مراحل زیر را طی کنید:

مرحله ۱: وارد سرور لینوکس خود شوید. ( از طریق نرم افزار Putty)

جستجو پوشه و فایل با استفاده از دستور Find:

دستور ۱: اگر نام کامل فایل را می دانید از دستور زیر استفاده کنید:

find . -name myFile.txt

به جای myFile.txt نام کامل فایل را وارد کنید.

دستور ۲: اگر قسمتی از نام فایل را می دانید از دستور زیر استفاده کنید:

find . -name “myFile*”

دستور ۳: اگر می خواهید که پوشه ها بیابید و فایل نمایش داده نشوند از دستور زیر استفاده کنید:

find . -type d

دستور ۴: اگر می خواهید که فایل هایی چند روز قبل را بیابید از دستور زیر استفاده کنید:

find . -mtime -2

به جای ۲ چند روز مورد نظر را وارد کنید.

جستجو Folder و File با استفاده از دستور grep:

با استفاده از دستور grep می توانید متن مورد نظر خود را جست و جو کنید.

دستور ۵: با دستور زیر متن مورد نظر خود را بیابید. به عنوان مثال:

grep “database” configuration.php

با وارد کردن دستور بالا به دنبال کلمه database در فایل configuration.php می گردد.

دستور ۶: با دستور زیر می توانید به دنبال کلمه مورد نظر که در هر فایلی موجود باشد می گردد:

grep -r -H “database” *

دستور ۷: با دستور زیر عبارت جست و جو شده موجود در هر فایلی نمایش داده می شود ولی در کدام خط قرار دارد نمایش داده نمی شود:

grep -l “database” *

دستور ۸: با دستور زیر تنها خروجی های فایل configuration.php را نمایش می دهد :

ls -la | grep configuration.php

دستور ۹: برای پیدا کردن فایل مورد نظر در کل سرور از دستورات زیر استفاده کنید:

دستور اول whereis perl

دستور دوم which perl

با استفاده از دو دستور بالا مکان فایل های Perl را بیابید.

به سادگی و با استفاده از کل دستورات بالا می توانید که فایل یا پوشه مورد نظر خود را بیابید. امیدواریم از این مقاله بهره لازم را برده باشید.

ما را در شتابان هاست دنبال کنید.

برچسب ها: SSh

ارسال دیدگاه جدید