آموزش افزایش سرعت Nginx

آموزش افزایش سرعت Nginx

مرتضی حبیبی

Nginx یک Proxy سروری است و از پروتکل های HTTP, HTTPS, SMTP, POP3 و IMAP پشتیبانی می کند. از این وب سرور به عنوان load balancer نیر استفاده می شود. شاید بیشتر شما می خواهید که سرعت Ngnix را افزایش دهید اما مراحل انجام آن را نمی دانید. ما در این مقاله به شما همراهان عزیز نحوه افزایش سرعت Nginx را آموزش می دهیم. ما را در همراهی کنید.

برای افزایش سرعت Nginx مراحل زیر را طی کنید:

ابتدا وارد سرور لینوکس خود شوید. (از طریق نرم افزار Putty)

سپس با استفاده از دستور زیر از داده های خود Backup بگیرید تا دچار مشکل نشوید:

cd ~

mkdir nginx

cp -r /etc/nginx ~/nginx

با استفاده از دستور زیر Nginx را حذف کنید:

yum remove nginx

با استفاده از دستور زیر OpenSSL و پکیج های آن را نصب کنید:

yum install zlib-devel pcre-devel openssl libssl-devel make gcc gcc-c++ -y

آماده سازی Nginx:

با استفاده از wget بازیابی کد منبع Nginx را انجام دهید:

cd ~

wget https://nginx.org/download/nginx-1.8.0.tar.gz

tarball را از پکیج خارج کنید:

tar -xvf nginx-1.8.0.tar.gz

با استفاده از دستور زیر می توانید Nginx بسازید و نصب کنید:

cd ~/nginx-1.8.0

./configure –with-http_spdy_module –with-http_ssl_module –with-http_gzip_static_module

make install

با استفاده از دستور زیر می توانید Nginx به عنوان یک سرویس راه اندازی کنید: یک اسکریپت شخص ثالث از GitHub برای سرویس init.d استفاده می کنیم.

cd /etc/init.d

wget https://gist.githubusercontent.com/sairam/5892520/raw/b8195a71e944d46271c8a49f2717f70bcd04bf1a/nginx

chmod +x nginx

پیکربندی Nginx:

نکته: شما می توانید پیکربندی قدیمی خود را به پوشه / etc / nginx انتقال دهید.

با استفاده از دستور زیر Nginx را فعال کنید:

service nginx start

پیکربندی Nginx را ویرایش کنید:

vi /etc/nginx/nginx.conf

بعد از وارد کردن دستور بالا در قسمت http می توانید که دستورات زیر را قرار دهید:

gzip_vary on;

gzip_proxied any;

gzip_comp_level 6;

gzip_buffers 168k;

gzip_http_version 1.1;

gzip_types text/plain text/css text/JavaScript;

با فشار دادن دکمه Esc می توانید خارج شوید یا با تایپ کردن wq و فشار دادن دکمه Enter می توانید تغییرات را ذخیره کنید.

در آخر با استفاده از دستور زیر Nginx را ریستارت کنید:

service nginx reload

به همین راحتی می توانید سرعت nginx خود را افزایش دهید.

امیدواریم توانسته باشیم به خوبی افزایش سرعت Nginx را آموزش دهیم. نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

ما را در شتابان هاست همراهی کنید.

برچسب ها: SSh آموزش Ngnix بکاپ

ارسال دیدگاه جدید