اطلاعیه افزایش قیمت ها

اطلاعیه افزایش قیمت ها

رضا

امروز نرخ کلیه سرورهای مجازی NVMe ما با نرخ روز ارز یکسان سازی شد
متاسفانه ما در صدر مبارزه با این نرخ ها هستیم و بیشتر از شما مشتریان عزیزمان متحمل فشارهای اقتصادی هستیم، افزایش قیمت همیشه خلاف خواسته ما بوده و امروز برخلاف میل باطنی مجبور به انجام یکسان سازی نرخ ها هستیم .
ادامه مسیر ما با قیمت های قبلی ممکن نبود و برای تامین هزینه های سرورها افزایش قیمت صورت گرفته است
امیدواریم این موضوع توسط مشتریان محترممان درک شود و فشار های روانی موجود لطمه ای به فعالیت تیم پشتیبانی شتابان هاست وارد نکند

با آرزوی نزولی بودن قیمت ها
۹۹/۰۷/۲۰

ارسال دیدگاه جدید