نحوه خاموش یا ریبوت کردن لینوکس

نحوه خاموش یا ریبوت کردن لینوکس

علی مرادی

راه ساده برای راه اندازی مجدد سیستم CentOS / Linux شما با استفاده از دستور reboot است.

reboot

در ادامه با ما همراه باشید تا شما عزیزان و همراهان را بطور کامل با نحوه خاموش کردن یا ریبوت کردن لینوکس آشنا کنیم. برای این کار نیاز به چند دستور ساده داریم که در ادامه با آن ها خواهیم پرداخت.

نحوه خاموش یا ریبوت کردن لینوکس:

برای گزینه های بیشتر ، پارامترها را بررسی کنید:

root@web [~]# reboot --help
reboot [OPTIONS...] [ARG]

Reboot the system.

   --help   Show this help
   --halt   Halt the machine
 -p --poweroff Switch off the machine
   --reboot  Reboot the machine
 -f --force   Force immediate halt/power-off/reboot
 -w --wtmp-only Don't halt/power-off/reboot, just write wtmp record
 -d --no-wtmp  Don't write wtmp record
   --no-wall  Don't send wall message before halt/power-off/reboot
root@web [~]#

برای خاموش کردن سیستم عامل باید به عنوان root وارد شوید.

فرمان دیگر shutdown است. شبیه به reboot است.

برای ریبوت دستگاه با دستور shutdown، از موارد زیر استفاده کنید:

shutdown -r now

برای reboot دستگاه در یک زمان خاص ، از موارد زیر استفاده کنید:

shutdown -r 02:30

برای ریبوت دستگاه بعد از X دقیقه ، از موارد زیر استفاده کنید:

shutdown -r X

برای خاموش کردن دستگاه ، از موارد زیر استفاده کنید:

shutdown -h now

برای خاموش کردن دستگاه در یک زمان خاص ، از موارد زیر استفاده کنید:

shutdown -h 02:30

برای خاموش کردن دستگاه بعد از X دقیقه ، از موارد زیر استفاده کنید:

shutdown -h X

برای گزینه های بیشتر ، پارامترهای مربوط به دستور خاموش یا همان shutdown را بررسی کنید:

root@web [~]# shutdown --help
shutdown [OPTIONS...] [TIME] [WALL...]

Shut down the system.

   --help   Show this help
 -H --halt   Halt the machine
 -P --poweroff Power-off the machine
 -r --reboot  Reboot the machine
 -h       Equivalent to --poweroff, overridden by --halt
 -k       Don't halt/power-off/reboot, just send warnings
   --no-wall  Don't send wall message before halt/power-off/reboot
 -c       Cancel a pending shutdown
root@web [~]#

برای اطلاعات بیشتر از دستورات زیر استفاده کنید:

man reboot
man shutdown

امیدوارم مقاله خاموش یا ریبوت برای شما مفید بوده باشد اگر سوالی در این باره داشتید می توانید در بخش نظرات مطرح کنید.

ما را در شتابان هاست دنبال کنید.

برچسب ها: command linux آموزش لینوکس دستورات لینوکس

ارسال دیدگاه جدید