نحوه نصب MySQL در اوبونتو ۲۰٫۰۴

نحوه نصب MySQL در اوبونتو ۲۰٫۰۴

سعیده مهاجری

MySQL محبوب ترین سیستم مدیریت دیتابیس اپن سورس است. در این آموزش با همراه باشید تا شما عزیزان را با نحوه نصب و ایمن سازی MySQL را در اوبونتو ۲۰٫۰۴ آشنا کنیم.

پیش نیاز :

مطمئن شوید که به عنوان یک کاربر با امتیازات sudo وارد شده اید.

نصب MySQL در اوبونتو :

در زمان نگارش این مقاله، آخرین ورژن MySQL موجود در مخازن اوبونتو، ورژن ۸٫۰ MySQL است. برای نصب آن دستورات زیر را اجرا کنید:

sudo apt updatesudo apt install mysql-server

پس از اتمام نصب، سرویس MySQL به طور خودکار شروع می شود. برای تأیید اینکه سرور MySQL در حال اجرا است، دستور زیر تایپ کنید:

sudo systemctl status mysql

خروجی باید نشان دهد که سرویس فعال و در حال اجرا است:

 mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2020-04-28 20:59:52 UTC; 10min ago
  Main PID: 8617 (mysqld)
   Status: "Server is operational"
   ...

ایمن سازی MySQL :

نصب MySQL با اسکریپتی به نام mysql_secure_installation امکان پذیر است تا امنیت سرور دیتابیس را به راحتی بهبود ببخشید. اسکریپت را بدون آرگومان فراخوانی کنید:

sudo mysql_secure_installation

از شما خواسته می شود موارد VALIDATE PASSWORD PLUGIN استفاده شده را برای تست قدرت رمزهای کاربران MySQL و بهبود امنیت کانفیگ کنید:

Securing the MySQL server deployment.

Connecting to MySQL using a blank password.

VALIDATE PASSWORD COMPONENT can be used to test passwords
and improve security. It checks the strength of password
and allows the users to set only those passwords which are
secure enough. Would you like to setup VALIDATE PASSWORD component?

Press y|Y for Yes, any other key for No: y

سه سطح اعتبار سنجی رمز عبور، کم، متوسط ​​و قوی وجود دارد. اگر شما می خواهید راه اندازی این افزونه رمز عبور معتبر را انجام دهید y را بزنید.

There are three levels of password validation policy:

LOW  Length >= 8
MEDIUM Length >= 8, numeric, mixed case, and special characters
STRONG Length >= 8, numeric, mixed case, special characters and dictionary         file

Please enter 0 = LOW, 1 = MEDIUM and 2 = STRONG: 2

در اعلان بعدی، از شما خواسته می شود که یک رمز عبور برای کاربر MySQL root تنظیم کنید:

lease set the password for root here.


New password: 

Re-enter new password:

اگر افزونه اعتبارسنجی رمز عبور را تنظیم کنید، اسکریپت قدرت رمز عبور جدیدتان را به شما نشان می دهد. برای تایید رمز عبور y را تایپ کنید:

Estimated strength of the password: 50 
Do you wish to continue with the password provided?(Press y|Y for Yes, any other key for No) : y

در مرحله بعد، از شما خواسته می شود که کاربر ناشناس را حذف کنید، دسترسی کاربر root به دستگاه local را محدود کنید، دیتابیس آزمایشی را حذف کنید و جداول امتیازات را دوباره دانلود کنید. شما باید به همه سوالات پاسخ دهید.

ورود به عنوان root :

برای تعامل با سرور MySQL از خط فرمان، از ابزار سرویس گیرنده MySQL استفاده کنید که به عنوان پیش نیاز سرور MySQL نصب شده است. در MySQL 8.0، کاربر root به طور پیش فرض توسط افزونه auth_socket احراز هویت می شود. افزونه auth_socket احراز هویت کاربرانی را که از localhost از طریق فایل Unix socket متصل می شوند، تأیید می کند. این بدان معنی است که شما نمی توانید با ارائه رمز عبور به عنوان root احراز هویت کنید. برای وارد شدن به سرور MySQL به عنوان کاربر root، دستور زیر را تایپ کنید:

sudo mysql

همانطور که در زیر نشان داده شده است با MySQL shell نمایش داده می شود:

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 12
Server version: 8.0.19-0ubuntu5 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2020, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>

اگر می خواهید با استفاده از یک برنامه خارجی مانند phpMyAdmin به عنوان root به سرور MySQL خود وارد شوید، دو گزینه دارید. اولین مورد تغییر روش احراز هویت از auth_socket به mysql_native_password است. با اجرای دستور زیر می توانید این کار را انجام دهید:

ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'very_strong_password';FLUSH PRIVILEGES;

دومین گزینه پیشنهادی ایجاد یک کاربر اداری اختصاصی جدید با دسترسی به تمام دیتابس ها است:

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'administrator'@'localhost' IDENTIFIED BY 'very_strong_password';

جمع بندی :

ما به شما نشان دادیم که چگونه MySQL را در اوبونتو ۲۰٫۰۴ نصب کنید. اکنون که سرور دیتابیس شما راه‌اندازی شده است، مرحله بعدی شما می‌توانید یاد بگیرید که چگونه حساب‌های کاربری و دیتابیس های MySQL را مدیریت کنید.

امیدواریم مطالب مورد پسند بوده و از آن بهره لازم را برده باشید. خوشحال میشویم نظرات و سوالات خود را در قسمت دیدگاه به اشتراک بگذارید و ما را در شتابان هاست همراهی کنید.😊

برچسب ها: دستورات لینوکس

ارسال دیدگاه جدید