نحوه نصب MariaDB در Debian 10

نحوه نصب MariaDB در Debian 10

زهرا عزتی

MariaDB یک سیستم مدیریت ديتابيس رابطه ای با منبع باز و متنوع است که جایگزیني برای MySQL است. MariaDB اجرای پیش فرض MySQL در دبیان است. در این مقاله ، نحوه نصب MariaDB در Debian 10 توضیح داده شده است. با ما در شتابان هاست همراه باشيد.

نصب MariaDB در Debian 10

آخرین نسخه MariaDB موجود در مخازن دبیان نسخه ۱۰٫۳ است.

مراحل زیر را به عنوان root یا کاربر دارای امتیازات sudo برای نصب MariaDB روی Debian 10 انجام دهید:

۱) با به روزرسانی فهرست بسته ها شروع کنید:

sudo apt update

۲) با استفاده از دستور زیر ، سرورهای MariaDB و سرویس دهنده های كاربران را نصب کنید:

sudo apt install mariadb-server

۳) سرویس MariaDB بطور خودکار شروع می شود. برای تأیید آن ، وضعیت سرویس را بررسی کنید:

sudo systemctl status mariadb

خروجی باید چیزی شبیه به این باشد:

ariadb.service - MariaDB 10.3.15 database server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Thu 2019-07-11 14:36:28 PDT; 19min ago
   Docs: man:mysqld(8)
      https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
 Main PID: 4509 (mysqld)
  Status: "Taking your SQL requests now..."
  Tasks: 30 (limit: 2359)
  Memory: 78.6M
  CGroup: /system.slice/mariadb.service
      └─۴۵۰۹ /usr/sbin/mysqld 

امنیت MariaDB

MariaDB با اسکریپتی همراه است که می تواند به شما در بهبود امنیت نصب کمک کند. برای شروع نوع اسکریپت:

cure_installation

از شما خواسته می شود که یک رمز عبور برای حساب root تنظیم کنید ، کاربر anonymous  را حذف کنید ، دسترسی کاربر root به دستگاه محلی را محدود کرده و ديتابيس آزمایشي را حذف کنید.

...
Enter current password for root (enter for none):
...
Set root password? [Y/n] Y
New password: 
Re-enter new password: 
...
Remove anonymous users? [Y/n] Y
...
Disallow root login remotely? [Y/n] Y
...
Remove test database and access to it? [Y/n] Y
...
Reload privilege tables now? [Y/n] Y
...
Thanks for using MariaDB!

در صورت انتخاب ، اسکریپت جداول امتیازات را مجدد دانلود می کند و اطمینان حاصل می کند که تغییرات سریعاً اعمال می شوند.

روشهای تأیید اعتبار

به طور پیش فرض ، کاربر ریشه MariaDB از افزونه تأیید هویت unix_socket استفاده می کند که در هنگام فراخوانی با ابزاركاربر mysql ، شناسه کارآمد را بررسی می کند. این بدان معناست که شما فقط می توانید به عنوان root به سرور MariaDB متصل شوید و اگر از دستور mysql به عنوان root سیستم استفاده می کنید یا با sudo به دستور فراخوانی می کنید.

اگر می خواهید تأیید هویت root را به حالت کلاسیک تغییر دهید ، به سرور MariaDB وارد شوید:

sudo mysql

عبارات زیر را برای تغییر افزونه تأیید اعتبار اجرا کنید:

ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED VIA mysql_native_password;
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'your_root_passwd';

اکنون می توانید با استفاده از رمز جدید ، به سرور MariaDB متصل شوید:

mysql -u root -p

تغییر افزونه احراز هویت به شما امکان می دهد تا به عنوان root از برنامه خارجی مانند phpMyAdmin وارد شوید.

در این آموزش ، ما نحوه نصب و ایمن سازی MariaDB را در یک سرور Debian 10 به شما نشان داده ایم. ما را در شتابان هاست دنبال كنيد.

 

برچسب ها: دستورات لينوكس

ارسال دیدگاه جدید