کاربرد Exim Configuration Manager در WHM

کاربرد Exim Configuration Manager در WHM

مرتضی حبیبی

شاید برخی از شما همراهان عزیز در پنل WHM با گزینه Exim Configuration Manager مواجه شده باشید ولی کارآیی و نحوه استفاده از این ابزار را نمی دانید. ما در این مطلب به شما همراهان عزیز شتابان هاست کاربرد Exim Configuration Manager در WHM را آموزش می دهیم. ما را برای یادگیری کاربرد Exim Configuration Manager در WHM  همراهی کنید.

کاربرد Exim Configuration Manager در WHM:

مدیر میزبان وب (WHM) گزینه های پیکربندی را برای Exim mailserver فراهم می کند. این تنظیمات را می توانید در مدیر تنظیمات Exim واقع در دسته Service Configuration پیدا کنید. این مقاله برای مشتریان Hostwinds با Cloud VPS یا سرور اختصاصی با مجوز cPanel و دسترسی به WHM در نظر گرفته شده است.

ACL Options:

Apache SpamAssassin reject spam score threshold: آستانه نمره Spam Assassin را مشخص می کند که یک نامه باید شناسایی شود تا در زمان SMTP رد شود. همچنین غیرفعال است.

Dictionary attack protection: میزبان ها با بیش از ۴ گیرنده ناموفق برای جلوگیری از حملات Dictionary، قطره ای و راستی لیست را محدود می کنند.

Reject remote mail sent to the server’s hostname: مشخص می کند نامه آدرس گیرنده را به نام میزبان سرور، در زمان SMTP رد کنید یا نه.

Enable Apache SpamAssassin for secondary MX domains: مشخص می کند نامه ارسال شده به مبدل نامه اصلی برای دامنه های لیست شده در لیست MX ثانویه نیز با Apache SpamAssassin اسکن می شود.

Ratelimit suspicious SMTP servers: مشخص می کند آیا مجدد اتصال SMTP ورودی از میزبانانی که قبلاً به این سرور حمله کرده اند، اخیراً در لیست سیاه پستی (RBL) مطابقت داشته باشید یا QUIT را با اتصال تنظیم نکردید.

Apache SpamAssassin: ratelimit spam score threshold:  آستانه نمره هرزنامه را برای نامه های ارسال شده از هاست مشخص می کند تا امکان تغییر مجدد در آن میزبان ها فراهم شود.

و….

Access Lists:

Automatically whitelist known mobile device providers: مشخص می کند میزبان های مشخص شده در پرونده ارائه دهنده نامه های شناخته شده به صورت خودکار در لیست سفید قرار گیرند.

Blacklisted SMTP IP Addresses: لیست ها را ویرایش می کند و می توانید آدرس های IP میزبان های SMTP را که در لیست سیاه قرار دارند، ویرایش کنید.

Sender verification bypass IP Addresses:این گزینه IP هایی را که از بررسی های تأیید ارسال کننده در زمان SMTP دور می زنند، مشخص می کند.

Only-verify-recipient: میزبان یا IP هایی را تعیین می کنید که در زمان SMTP از بررسی هرزنامه ها معاف هستند، بجز تأیید گیرنده.

Trusted SMTP IP Addresses: آدرس های IP را مشخص می کند که از همه چک های فرستنده، گیرنده، اسپم و relaying معاف هستند.

Backup MX Hosts: میزبان هایی با rDNS را تعیین می کنند که در آن اتصالات بدون در نظر گرفتن محدودیت نرخ مجاز هستند.

Trusted mail users: کاربرانی را در سرور مشخص می کند که هنگام بازنویسی  ‘From:’  هدر برای مطابقت با فرستنده واقعی ، می توانند عنوان  ‘From:’ را به هر مقدار تنظیم کنند.

Domains And IPs:

Send mail from the account’s IP address: مشخص می کند آیا از آدرس IPv4 حساب برای ایمیل های خروجی به جای IP پیش فرض سرور استفاده کنید.

Reference /etc/mailhelo for custom outgoing SMTP HELO: ارسال HELO را بر اساس دامنه ذکر شده در / etc / mailhelo مشخص می کند.

Reference /etc/mailips for custom IP on outgoing SMTP connections: مشخص می کند که آیا برای ارسال نامه های خروجی از IP که منطبق با دامنه ذکر شده در / etc / mailips است، مشخص می شود.

Filters:

System Filter File: موقعیت مکانی برای فایل فیلتر سیستم را مشخص می کند.

Attachments: Filter messages with dangerous attachements: تعیین فیلتر بودن نامه با پیوست های خطرناک را مشخص می کند یا خیر.

Apache SpamAssassin: Global Subject Rewrite: تعیین پیشوند هدر “X-Spam-Subject” بر روی عنوان “Subject” مشخص می کند یا از عنوان “X-Spam-Subject” حذف نمی شود.

Apache SpamAssassin: bounce spam score threshold: آستانه نمره هرزنامه را برای سرور برای مشخص کردن نامه های دریافت شده در بالای این مقدار مشخص می کند.

Apache SpamAssassin: X-Spam-Subject/Subject header prefix for spam emails: متن پیشوند یا عنوان “X-Spam-Subject” یا “Subject” را برای پیام هایی که Apache SpamAssassin به عنوان هرزنامه علامت گذاری می کند، مشخص می کند.

Mail:

Log sender rates in the exim mainlog: مشخص کردن یا نبودن نرخ فرستنده در فهرست اصلی.

Sender Verification Callouts: تأیید صحت وجود فرستندگان ایمیل با فراخوانی را مشخص می کند یا خیر.

Smarthost support: ورودی route_list را برای ارسال پیام های خروجی با smarthost مشخص می کند.

Rewrite From: header to match actual sender: مشخص می کند که آیا از سرصفحه From: بازنویسی می شود تا با آدرس فرستنده پیام واقعی مطابقت داشته باشد.

و…

RBLs:

Manage Custom RBLs: این گزینه RBL های سفارشی را مشخص می کند که سرور برای رد نامه در زمان SMTP از آنها استفاده می کند.

RBL: bl.spamcop.net: مشخص می کند آیا از Bl.spamcop.net RBL برای رد نامه در زمان SMTP استفاده می کنید.

RBL: zen.spamhaus.org: مشخص می کند آیا از zen.spamhaus.org RBL برای رد نامه در زمان SMTP استفاده می کنید.

Exempt servers in the same netblocks as this one from RBL checks: مشخص می کند که آیا سرورهای ذکر شده در همان خالص IANA در معرض بررسی RBL هستند یا خیر.

Exempt servers in the Greylisting “Common Mail Providers” list from RBL checks: مشخص می کند که آیا می توانید چک های RBL را از طریق نامه از طریق بلوکهای آدرس IP که در لیست “ارائه دهندگان ایمیل مشترک” وجود دارد اجرا کنید یا نه.

Exempt servers in the Greylisting “Trusted Hosts” list from RBL checks: مشخص می کند که آیا می توانید چک های RBL را از طریق نامه از طریق بلوک های آدرس IP که در لیست Greysisting “Trusted Hosts” وجود دارد ، اجرا کنید یا خیر.

Whitelist: IP addresses that should not be checked against RBLs: لیست سفارشی از آدرس های IP را مشخص می کند که نامه های ارسال شده از آنها نباید دارای چک RBL در برابر آنها باشد.

Security:

Allow weak SSL/TLS ciphers: رمزگذاری SSL / TLS ضعیف را مجاز می داند یا خیر.

Require clients to connect with SSL or issue the STARTTLS command before they are allowed to authenticate with the server:  تعیین اعتبار احراز هویت برای استفاده از SSL / TLS را مشخص می کند.

(Scan messages for malware from authenticated senders (exiscan: مشخص می کند که آیا پیام های فرستنده های معتبر با استفاده از افزونه ClamAVconnector اسکن شده اند.

Scan outgoing messages for malware: مشخص می کند که آیا پیام های خروجی برای بدافزارها باید با استفاده از افزونه ClamAVconnector اسکن شوند ، آن تست های مثبت را رد می کند.

Options for OpenSSL: پیکربندی پروتکل SSL / TLS را برای OpenSSL مشخص می کند.

SSL/TLS Cipher Suite List: رمزهای SSL / TLS پشتیبانی شده را مشخص می کند.

Apache SpamAssassin Options:

Apache SpamAssassin: Forced Global ON: مشخص می کند Apache SpamAssassin برای همه حساب ها فعال شده است یا خیر.

Apache SpamAssassin: message size threshold to scan: حداکثر اندازه را در KB مشخص می کند که یک پیام برای اسکن SpamAssassin می تواند باشد.

Scan outgoing messages for spam and reject based on the Apache SpamAssassin internal spam_score setting: اسکن می کند که آیا Apache SpamAssassin باید نامه های خروجی را برای هرزنامه اسکن کند ، و کسانی را که تست مثبت هستند رد می کند.

Scan outgoing messages for spam and reject based on defined Apache SpamAssassin score: حداقل امتیاز SpamAssassin را مشخص می کند که یک نامه خروجی اسکن شده برای رد آن مشخص می شود.

Do not forward mail to external recipients if it matches the Apache SpamAssassin internal spam_score setting: مشخص می کند که آیا Apache SpamAssassin ، باید به ازای هر کاربر یا در سطح جهانی ، فعال باشد یا خیر ، برای اینکه امکان حمل و نقل خارج از کشور را داشته باشد ، تعیین می کند.

Do not forward mail to external recpients based on the defined Apache SpamAssassin score: نمره هرزنامه را مشخص می کند وقتی SpamAssassin فعال شود ، چه برای هر کاربر و چه در سطح جهان ، امکان ارسال مجدد خروجی را فراهم می کند.

Enable BAYES_POISON_DEFENSE Apache SpamAssassin ruleset: مشخص می کند آستانه نمره را برای یادگیری HAM و SPAM برای خلیج فارس برای کاهش اثر بخشی مسمومیتهای bayes که توسط اسپم ها استفاده می شود ، افزایش دهید.

Enable Passive OS Fingerprinting for Apache SpamAssassin: مشخص می کند که آیا به طور منفعل اثر انگشت سیستم عامل را می توان توسط SpamAssassin استفاده کرد.

Enable KAM Apache SpamAssassin ruleset: مشخص می کند SpamAssassin از مجموعه KAM استفاده می کند یا خیر.

Enable the Apache SpamAssassin ruleset that cPanel uses on cpanel.net: آیا استفاده از قوانینی را برای SpamAssassin از SPAM که معمولاً در cpanel.net شناسایی شده است ، تعیین می کنید.

برخی از کاربرد Exim Configuration Manager در WHM در ادامه مقاله.

Advanced Editor:

ویرایشگر پیشرفته به هر متغیر و پرچم موجود در پرونده های پیکربندی اولیه دسترسی می دهد و به شما امکان می دهد مقادیر خود را برای هر ورودی تایپ کنید.

توصیه می شود برای جلوگیری از شکستن تصادفی پیکربندی Exim با مقادیر ورودی نادرست در ویرایشگر پیشرفته، با ویرایشگر اساسی چسبیده باشید.

Backup:

برگه پشتیبان گیری به شما امکان می دهد نسخه ای از پیکربندی Exim خود را در سرور خود یا به عنوان بارگیری در رایانه محلی خود ذخیره کنید.

Restore:

برگه Restore به شما امکان می دهد پیکربندی Exim را از نسخه پشتیبان تهیه شده در زیر برگه Restore بازنشانی کنید.

می توانید یک فایل پشتیبان را از رایانه محلی خود بارگذاری کنید، یا هر نسخه پشتیبان ذخیره شده در سرور در جدول گزینه بارگذاری ظاهر می شود. هر نسخه پشتیبان تهیه شده در سرور به شما پیوند “Restore” را می دهد تا پیکربندی را از آن نسخه پشتیبان تنظیم کنید.

Reset:

برگه بازنشانی به شما امکان می دهد پیکربندی Exim را به یک تنظیمات پیش فرض بازنشانی کنید. به شما این گزینه داده می شود که بخش هایی از پیکربندی را که می خواهید مجدداً Reset کنید، مشخص کنید، بنابراین نیازی به تنظیم مجدد همه چیز نیست.

گزینه های Reset به شرح زیر است:

  • تنظیم مجدد فایلهای پیکربندی cPanel & WHM Exim، یک گزینه در یک زمان، تا زمان نصب معتبر Exim Configuration.
  • پیکربندی Exim نصب شده را به حداقل نسخه مورد نیاز این نسخه از cPanel & WHM به روز کنید.
  • تنظیمات کل پیکربندی Exim را به تنظیمات پیش فرض ارائه شده با cPanel & WHM بازنشانی کنید.
  • تنظیم مجدد داده های سفارشی دستی در بخش ACLs.
  • تنظیم مجدد همه گزینه های ویرایشگر پیشرفته ، به جز ACL های شخص ثالث و سفارشی.
  • همه ACL های شخص ثالث و سفارشی را غیرفعال کنید.

نکته:راهی برای تنظیم مجدد بازگشتی وجود ندارد ، بنابراین پیشنهاد می شود قبل از اجرای مجدد تنظیمات ، از آن نسخه پشتیبان تهیه کنید.

امیدواریم از این مقاله بهره لازم را برده و برای شما مفید بوده باشد و با کاربرد Exim Configuration Manager در WHM آشنا شده باشید.

ما را در شتابان هاست دنبال کنید.

برچسب ها: آموزش WHM

ارسال دیدگاه جدید