مدیریت کاربران/مدیران در WHMCS

مدیریت کاربران/مدیران در WHMCS

مرتضی حبیبی
شاید بیشتر از شما می خواهید که در سیستم WHMCS کاربران و مدیران خود را کنترل کنید و یا برای آن ها محدودیت ایجاد کنید و یا بلعکس ولی نمی دانید که این کار را انجام دهید و یا فراموش کرده اید که چگونه این کار را انجام می دادید. ما در این مقاله به شما همراهان عز... / ادامه مطلب