فایروال چیست و چه کاربردی دارد

فایروال چیست و چه کاربردی دارد

علی مرادی
آیا فایروال آماده ای برای مسدود کردن همه ترافیک های مخرب دارید؟ امنیت در صدر بحث فناوری است. با ایجاد نوآوری و ایجاد وب سایت ها ، برنامه ها و سیستم عامل ها ، امنیت محیط هایی که این چیزها در آن وجود دارند به طور فزاینده ای ضروری است. در فضای میزبانی وب... / ادامه مطلب