ریست تنظیمات DNS یک دامنه در cPanel

ریست تنظیمات DNS یک دامنه در cPanel

مرتضی حبیبی
WHM
در برخی از موارد به دلیل تنظیمات اشتباه و یا زیاد شدن حجم record بلا استفاده نیاز می شود که تنظیمات DNS به حالت پیش فرض برگردانیم. ما در این مقاله به شما همراهان عزیز موضوع ریست تنظیمات DNS یک دامنه در cPanel را به شما آموزش می دهیم. ما را همراهی کنید. ریست تنظ... / ادامه مطلب