OLAP چیست و چه کاربردی دارد

OLAP چیست و چه کاربردی دارد

علی مرادی
OLAP پردازش تحلیلی بصورت آنلاین است زیرا نام خود نشان دهنده OLAP برای هدف تحلیلی داده ها است ، از این رو ما را قادر می سازد تا همزمان اطلاعات را از چندین سیستم پایگاه داده تجزیه و تحلیل کنیم. به عبارت دیگر ، ما می توانیم بگوییم که این یک روش محاسباتی است ک... / ادامه مطلب