حقایقی جالب از ایمیل اسپم

حقایقی جالب از ایمیل اسپم

علی مرادی
در سراسر جهان ، تقریباً 60 میلیارد ایمیل هر روز ارسال می شود و 97٪ از ایمیل ها ایمیل هایی که ارسال می شوند اسپم هستند. ممکن است روزنامه نه هزار کامپیوتر به آن آلوده شوند. اسپم ها ممکن است از هر 12 میلیون ایمیلی که ارسال کرده اند یک پاسخ بگیرند و سود کمی بر... / ادامه مطلب