نصب گواهی SSL از طریق WHM

نصب گواهی SSL از طریق WHM

مرتضی حبیبی
WHM
شما برای نصب گواهی SSL در یک دامنه از رابط WHM می توانید استفاده کنید. قبل از استفاده از این ویژگی، باید یک گواهی نامه را ایجاد یا خریداری کنید و باید دارای کلید گواهی باشد. نصب گواهی SSL از طریق WHM: برای نصب گواهی SSL مراحل زیر را طی کنید: ابتدا وارد پنل WHMخ... / ادامه مطلب