نحوه بک آپ گیری از ایمیل ها از طریق JetBackup

نحوه بک آپ گیری از ایمیل ها از طریق JetBackup

علی مرادی
WHM
بسیاری از وب سایت های کاربردی برای ارائه خدمات خوب به مشتریان خود به آدرس های ایمیل و داده های مهم ایمیل نیاز دارند. در صورت از بین رفتن هرگونه داده ، ممکن است مشکلی با مشتری ایجاد کند. بنابراین ، ما تهیه بک آپ دوره ای از داده های وب سایت شما که شامل ای... / ادامه مطلب