نحوه جلوگیری از ارسال اسپم توسط لیست خاکستری در WHM

نحوه جلوگیری از ارسال اسپم توسط لیست خاکستری در WHM

علی مرادی
WHM
لیست خاکستری یکی از ابزارهای موجود در WHM است که به جلوگیری از ارسال اسپم کمک می کند. لیست خاکستری از فرآیند تلاش برای ارسال مجدد استفاده می کند. این اجازه می دهد تا کاربر به طور موقت ایمیل های فرستنده را رد کند. اگر این ایمیل اسپم بود ، دیگر سعی در ارسا... / ادامه مطلب