رمز گذاری ایمیل از طریق Cpanel

رمز گذاری ایمیل از طریق Cpanel

علی مرادی
رمزگذاری ایمیل در cPanel از رسیدن ایمیل شما به گیرندگان غیر مجاز محافظت می کند. هنگامی که یک پیام رمزگذاری شده ارسال می شود ، آنگاه گیرنده باید آن را با یک رمز خصوصی رمزگشایی کند. امنیت و حفظ حریم خصوصی پیام را تقویت می کند زیرا سایر خوانندگان قادر به خو... / ادامه مطلب