بررسی اطلاعات CPU از طریق SSH

بررسی اطلاعات CPU از طریق SSH

علی مرادی
پردازنده یک مدار الکترونیکی یکپارچه است که محاسبات را مانند دستورالعمل حساب ، منطقی و ورودی / خروجی انجام می دهد. CPU یا پردازنده تمام دستورالعمل های اساسی را انجام می دهد. کار اساسی آن دریافت ورودی و تأمین خروجی مناسب است. در اینجا خواهید دید که چگونه... / ادامه مطلب