گیت (Git) چیست و چه کاربردی دارد

گیت (Git) چیست و چه کاربردی دارد

علی مرادی
با استفاده از Git ، فرد در مورد سیستم توزیع متن باز اطلاع پیدا می کند. هنگام توسعه نرم افزار ، نیاز به ردیابی تغییرات ایجاد شده در کد متن وجود دارد. Git کار را برای ردیابی این تغییرات انجام می دهد. لینوس توروالدز این سیستم را در دوره زمانی 2005 راه اندازی کر... / ادامه مطلب