ریستارت سرویس FTP از طریق WHM

ریستارت سرویس FTP از طریق WHM

مرتضی حبیبی
WHM
شاید برخی از شما همراهان عزیز می خواهید سرور FTP خود را ریستارت کنید ولی نمی دانید این کار را چگونه انجام دهید. ما را همراهی کنید تا به شما طریقه ریستارت سرویس FTP از طریق WHM را آموزش دهیم. ریستارت سرویس FTP از طریق WHM: معمولاً وقتی تغییری در تنظیمات FTP ایج... / ادامه مطلب