Forceful Server Reboot و Graceful Server Reboot در WHM

Forceful Server Reboot و Graceful Server Reboot در WHM

مرتضی حبیبی
WHM
شاید برخی از شما همراهان عزیز در پنل WHM با عبارات Forceful Server Reboot و Graceful Server Reboot مواجه شده باشید ولی کارآیی و نحوه استفاده از این ابزار را نمی دانید. ما در این مقاله به شما همراهان عزیز کاربرد Forceful Server Reboot و Graceful Server Reboot در WHM را به شما آموزش می دهیم. ما را ... / ادامه مطلب