کاربرد DNS Cluster در WHM

کاربرد DNS Cluster در WHM

مرتضی حبیبی
WHM
شاید برخی از شما همراهان عزیز در پنل WHM با گزینه DNS Cluster مواجه شده باشید ولی کارآیی و نحوه استفاده از آن را نمی دانید. ما در این مقاله به شما همراهان عزیز کاربرد DNS Cluster در WHM را آموزش می دهیم. ما را برای یادگیری کاربرد DNS Cluster درWHM همراهی کنید. کاربرد DNS Clus... / ادامه مطلب