تفاوت بین سرور مجازی اختصاصی و سرور مجازی ابری در چیست؟

تفاوت بین سرور مجازی اختصاصی و سرور مجازی ابری در چیست؟

در طی چند پست گذشته ، ما در مورد سرور مجازی اختصاصی Virtual Private Server یا (VPS) و انواع مختلف آن ، مزایا و مضرات آن نوشتیم. در پست امروز ما یک قدم جلوتر خواهیم رفت و زیرساخت هایی را که مبتنی بر VPS است را ، مقایسه خواهیم کرد. VPS HDD ، VPS SSD و VPS Cloud. در آخرین مقاله ما تف... / ادامه مطلب