وب سوکت یا WebSocket چیست

وب سوکت یا WebSocket چیست

علی مرادی
خودتون رو در حال نوشتن ایمیل برای یکی از دوستاتون یا همکاراتون تصور کنید. شما همیشه با اسم دوستتون شروع می کنید ، و متن را ادامه می دید و در آخر هم اسم خودتون و می نویسید و تموم. حالا فکر کنید با دوستتون رو در رو بررخود کنید و حرف بزنید. آیا بازم از همون ... / ادامه مطلب