چگونه می توان طول یک لیست را در پایتون پیدا کرد

چگونه می توان طول یک لیست را در پایتون پیدا کرد

علی مرادی
لیست ها یکی از متداول ترین نوع داده ها در پایتون هستند و برای ذخیره مجموعه های موارد مشابه استفاده می شوند. این مقاله نحوه یافتن طول یک لیست را نشان می دهد. همجنین می توانید برای آشنایی بیشتر با پایتون مطالب زیر را بخوانید: معکوس کردن عناصر لیست در پا... / ادامه مطلب