نحوه فعال کردن پینگ (Ping) در ویندوز سرور

نحوه فعال کردن پینگ (Ping) در ویندوز سرور

علی مرادی
راهنمای زیر نحوه فعال کردن پینگ را در Windows Server 2016 یا 2012 R2 OS نشان می دهد. گرچه نوشته اصلی و تصاویر بر اساس سرور ویندوز 2012 R2 گرفته می شوند ، اما همین مراحل برای Windows Server 2016 نیز اعمال می شود. اگر می خواهید تنها ریپلای پینگ را بدون غیرفعال کردن کامل فایروال ف... / ادامه مطلب