NVMe در مقابل SATA چه تفاوتی دارند و کدام یک سریعتر است؟

NVMe در مقابل SATA چه تفاوتی دارند و کدام یک سریعتر است؟

علی مرادی
NVMe یا (Non-Volatile Memory Express) یک پروتکل رابط است که بخصوص برای Solid State Drives یا (SSD) ساخته شده است. NVMe با PCI Express یا (PCIe) برای انتقال داده به SSD استفاده می کند. NVMe امکان ذخیره سازی سریع در SSD های رایانه ای را فراهم می کند و پیشرفتی در رابط های قدیمی تر مربوط به Hard Disk Drive... / ادامه مطلب