آشنایی با فایل سیستم لینوکس

آشنایی با فایل سیستم لینوکس

علی مرادی
مفهوم لودینگ بوت ، پارتیشن بندی دیسک ، جدول پارتیشن ، BIOS ، UEFI ، انواع فایل سیستم و غیره برای اکثر ما کمی شناخته شده است. ما اغلب با این اصطلاحات روبرو می شویم اما بندرت اتفاق می افتد که اینها و معنای آنها را با جزئیات بدانیم. این مقاله در تلاش برای تحقق... / ادامه مطلب