نحوه غیرفعال کردن SELinux در CentOS 8

نحوه غیرفعال کردن SELinux در CentOS 8

علی مرادی
SELinux یا Security-Enhanced Linux یک مکانیزم یا ماژول امنیتی است که سیاست های کنترل دسترسی را فراهم می کند. به زبان ساده ، این یک ویژگی یا خدماتی است که برای محدود کردن کاربران در برخی خط مشی ها و قوانینی که توسط مدیر سیستم تنظیم شده است ، مورد استفاده قرار می گیرد.... / ادامه مطلب