غیرفعال کردن Network Manager در CentOS / RHEL 8

غیرفعال کردن Network Manager در CentOS / RHEL 8

علی مرادی
در لینوکس ، مدیر شبکه daemon است که به شناسایی شبکه های فعال و پیکربندی تنظیمات شبکه می پردازد. هنگام راه اندازی ، مدیر شبکه به طور خودکار اتصالات فعال شبکه ، که در آن بی سیم یا سیمی است ، را تشخیص می دهد و به کاربر اجازه می دهد پیکربندی های بیشتر اتصالات ... / ادامه مطلب