نحوه غیرفعال کردن IPv6 در CentOS 8

نحوه غیرفعال کردن IPv6 در CentOS 8

علی مرادی
پروتکل اینترنت نسخه 6 (IPv6) شناسه واسط شبکه است که در یک شبکه رایانه ای IPv6 شرکت دارد. اگر نمی خواهید از آدرس دهی Ipv6 استفاده کنید ، می توانید آن را موقت یا دائم غیرفعال کنید. در این مقاله ، شما می خواهید چند روش برای غیرفعال کردن IPv6 در دستگاه CentOS 8 Linux خود ر... / ادامه مطلب