طریقه ریستارت سرویس Mailman از طریق WHM

طریقه ریستارت سرویس Mailman از طریق WHM

مرتضی حبیبی
WHM
شاید بعضی از شما همراهان عزیز می خواهید سرویس Mailman خود را ریستارت کنید ولی نمی دانید این کار را چطور انجام دهید. ما را همراهی کنید تا به شما طریقه ریستارت سرویس Mailman از طریق WHM را آموزش دهیم. طریقه ریستارت سرویس Mailman از طریق WHM: اگر مدیر لیست پستی پاسخگ... / ادامه مطلب