دستور netstat در لینوکس چه کاربردی دارد

دستور netstat در لینوکس چه کاربردی دارد

علی مرادی
Netstat - که از کلمات شبکه و آمار گرفته می شود - یک ابزار خط فرمان است که توسط مدیران سیستم برای تجزیه و تحلیل آمار شبکه استفاده می شود. این دستور آماری از قبیل پورتهای باز و آدرسهای مربوطه را روی سیستم میزبان ، جدول مسیریابی و اتصالات ماسکرود ارائه می دهد... / ادامه مطلب